Dinsdag, 27 augustus, 2019

Geschreven door: Loots, Ilse
Recensie door: Eykens, Joshua

Wetenschappers in actie

Een publiek-sociologische benadering

[Signalering] Het verwijt dat de sociologie alleen maar goed is voor complexe theoretisering over vage sociale structuren valt sociologen vaak ten deel. Dat dit te betwisten valt, lijkt voor professionele en academische sociologen evident. Maar op welke manieren kunnen zij slagen in een vertaling van onderzoeksprocessen naar de praktijk? En ook: op welke manieren leent lopend sociologisch onderzoek zich tot een dialoog met die praktijk?

In Wetenschappers in actie: een publieksociologische benadering wordt de lezer begeleid langs een reeks concrete maatschappelijke cases, waarin sociologen zich engageren voor die vertaalslag. Zestien wetenschappers van CRESC (Centre for Research on Environmental and Social Change) aan de Universiteit van Antwerpen laten ons kennismaken met hun dagelijks werk. Het gaat ze daarin specifiek om de manieren waarop zij als sociologen belanghebbende partijen betrekken in hun studies naar sociale verandering, milieuproblematieken, huisvesting, enz. De zogeheten â€˜publieke sociologie’ van Michael Burawoy vormt de rode draad.

Elk van de hoofdstukken bevat genuanceerde beschouwingen van de eigen praktijk. Voor de lezer die benieuwd is naar actiegericht en concreet maatschappelijk geëngageerd sociologisch onderzoek in de Lage Landen bevat dit boek zo een schat aan informatie. Voor onderzoekers die handvaten zoeken voor het eigen publieke sociologisch werk zal deze bundel een welkome reflectie bieden. Dat laatste niet enkel en alleen tussen de regels.

Eerder verschenen in Sociologie Magazine