Maandag, 2 november, 2020

Geschreven door: Huijser, Wim
Recensie door: Veen, Evert van der

Veluwse verkenningen

Op zoek naar de ziel van het landschap

[Recensie] De Veluwe werd in 2016, samen met de Wadden en de Hollandse duinen, gekozen tot Ă©Ă©n van de mooiste natuurgebieden van ons land. In de inleiding geeft schrijver en publicist Wim Huijser, afkomstig uit Wageningen, een algemene inleiding waarin de Veluwe wordt getypeerd en waarbij historische achtergronden worden gegeven. Het gebied is dunbevolkt met 15,2 mensen per vierkante kilometer. Ook recreatie en actuele vragen als verdroging en klimaat krijgen aandacht.

In ruim twintig verkenningstochten, begeleid door mooie foto’s, leidt hij de lezers door het gebied. Het boek heeft een mooie lay-out waardoor de tekst prettig leest. Huijser schrijft ook prettig en neemt de lezer echt mee op reis waarbij hij zijn liefde voor de Veluwe niet onder stoelen of banken steekt, zonder overigens te chauvinistisch te worden. Dat geldt alleen voor de eerste regels van de eerste verkenningstocht op de Wageningse Eng:

“Als ergens de Veluwe moet beginnen, laat het dan in Wageningen zijn, de plaats waar ik in 2014 ben komen wonen”, pagina 23.

Een andere bijdrage is gewijd aan Jacques Overeem, Veluws schrijver en groot boekenliefhebber zoals blijkt uit zijn boerderij die volgestouwd is met boeken.

Geschiedenis Magazine

Er is een hoofdstuk over bomen en daaruit blijkt dat veel aanplant uit de 19e eeuw stamt toen grote delen van de Veluwe kaal waren en dorpen tenonder dreigden te gaan aan het stuivende zand.

In elke verkenningstocht wordt de sfeer getekend: de route die wordt afgelegd, ontmoetingen met mensen, opmerkelijke details, het landschap in zijn verscheidenheid. Huijser is daarin ook persoonlijk en geeft zijn impressies aan de lezer weer.

Veel bijdragen staan stil bij opmerkelijke details zoals het helaas afgebroken hotel Ittmann in Nunspeet, het destijds vermaarde zomerkamp in ’t Harde en de papierfabriek in Loenen die een doorstart heeft gemaakt.

Bijzondere gebieden als het kroondomein bij ’t Loo, nationaal park De Hoge Veluwe en de Westerbouwing bij Oosterbeek ontbreken uiteraard niet in dit boek Veluwse verkenningen. Ook is er een bijdrage gewijd aan de Woeste Hoeve waar in 1945 een aanslag op een Duitse legerwagen plaatsvond die bloedig werd vergolden door de executie van 117 mannen.

Het slot is actueel en beschrijft de droge zomer van 2020 en de gevolgen daarvan. Ook de corona-crisis komt ter sprake. Huijser eindigt met een appèl:

“Naar mijn idee staat of valt alles met het beschermen en versterken van het Veluwse landschap en de natuur. Laat dat daarom op de eerste plaats staan”, pagina 239.

Heeft de lezer de ziel van de Veluwe ontdekt? Misschien is dat oordeel heel persoonlijk. In elk geval geeft Huijser fraaie doorkijkjes in het Veluwse landschap met een aantal bijzondere gebouwen en mensen.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles