Maandag, 13 januari, 2020

Geschreven door: Lebas, Claude
Galkowski, Christophe
Recensie door: Koetsier, Bea

Veldgids Mieren van Europa

Meer dan 400 mierensoorten

[Signalering] Met deze gids in de rugzak kunt u voortaan de mieren die u op vakantie tegenkomt op naam brengen. Ziet u bijvoorbeeld in Spanje mieren sjouwend met zaden, dan gebruikt u de twee determinatiesleutels. Het is deze keer niet moeilijk. De werksters zijn groter dan 6 mm en hebben een rode kop. Het blijkt Messor barbarus, een oogstmier. Op bladzijde 290 en 291 zien we duidelijke foto’s en verdere informatie. Alle Messor-soorten zijn granivoor. Ze leggen voorraadkamers van zaden aan. In Spanje algemeen, maar in ons land komen ze niet voor. André van Loon, mierenkenner en werkzaam bij het Eis Kenniscentrum insecten, redigeerde en bewerkte deze uitgave voor Nederland.

De uitgebreide inleiding is interessant. Wist u dat er parasitaire mierensoorten zijn die werksterbroed van andere soorten roven, waarbij de daaruit voortkomende werksters als ‘slaaf’ werken in de kolonie van de slavenhouder? Meer dan 400 mierensoorten worden behandeld. Ook onze nieuwkomer, het mediterraan draaigatje (Tapinoma nigerrimum) staat erin.

Eerder verschenen in Natura

Trouw