Zondag, 22 maart, 2020

Geschreven door: Schrijver, Annemiek
Stufkens, Hein
Recensie door: Kingma, Kayleigh

Lekenpraat

Lekenpraat over de Bijbel

Annemiek Schrijver en Hein Stufkens filosoferen in Lekenpraat over bijbelteksten. In hun briefwisseling nodigen zij elkaar uit om ervaringen en opvattingen te delen.

[Recensie] Hoe zie jij dat eigenlijk, vraagt Annemiek Schrijver aan Hein Stufkens, telkens wanneer zij hem in hun briefwisseling een multi-interpretabele bijbeltekst voorschotelt. Deze teksten lopen sterk uiteen en stellen verschillende thema’s aan de orde: mantra’s om bij te leven, lessen om van te leren en zaken om over te klagen. De persoonlijke verhalen die Schrijver vertelt bij de verschillende bijbelteksten maken bij Stufkens interessante antwoorden los. Vaak zijn die van filosofische aard en bekijkt hij de zaak van een kritische kant. Dit leidt tot een interessante herinterpretatie van de bijbelteksten.

Als presentator van programma’s voor tv en radio zoals De Verwondering en Mijn Pelgrimspad is Schrijver gewend om haar gasten uit te nodigen tot spirituele verdieping. In Lekenpraat heeft zij aan Stufkens een interessante
gesprekspartner. Hij is opgeleid als filosoof en is daarnaast dichter van beroep. Aan het einde van elke briefwisseling geeft hij vaak een gedicht dat creatief ingaat op de door Schrijver gegeven bijbeltekst. De verschillende beleving van de twee auteurs maakt de bijbeltekst levendig, invoelbaar
en menselijk. Indirect vragen Schrijver en Stufkens de lezer om mee
te denken en ook eens stil te staan bij deze verschillende interpretaties en de implicaties die zij hebben voor vandaag de dag. Zo worden de bijbelteksten zeer toegankelijk gemaakt, gericht op de vragen van de hedendaagse samenleving.

De briefwisseling over deze bijbelteksten is voortgekomen uit de interesse van Schrijver in haar christelijke wortels. Een christelijke opvoeding deelt zij met Stufkens. Echter, Stufkens is van huis uit een roomse jongen, terwijl Schrijver opgroeide als vrijgemaaktgereformeerde. Daarnaast hebben beiden een speciale interesse ontwikkeld in het boeddhisme, wat ook is terug te zien in hun correspondentie.
De verschillende achtergronden van de auteurs zorgen voor een verdiepend gesprek. Hun kennis blijkt ook zeer toereikend te zijn. Schrijver inspireert de lezer met haar kennis van de boeddhistische leer en Stufkens heeft meer bijbelkennis dan verwacht wordt van iemand die katholiek is opgevoed. Op deze wijze wordt de lezer door beide auteurs uitgenodigd
om de Bijbel op verschillende wijzen te interpreteren. Zo blijken de twee minder leek te zijn dan in de titel wordt gesuggereerd.

Kookboeken Nieuws

Bij Berne Media verscheen eerder van Schrijver Van Het Padje (2018). Van Stufkens verschenen eerder de gedichtenbundel Geef het licht eens door (2017), Verhalen van de rabbi (2018) en Eten met geweten (2019).

Eerder verschenen in Volzin