Dinsdag, 24 september, 2019

Geschreven door: Foucault, Michel
Recensie door: Gabriƫls, RenƩ

Geschiedenis van de seksualiteit

De wil tot weten (1) – Het gebruik van de lusten (2) – De zorg voor zichzelf (3)

[Signalering] Ook al is Michel Foucault geen socioloog, zijn oeuvre is van groot belang voor de sociologie. Tal van sociologen hebben zich laten inspireren door zijn machtsanalyses. Hij onderstreept dat een samenleving mede functioneert door de orde scheppende macht van vertogen. Een vertoog (discours) is een in de samenleving ingebedde manier van spreken en schrijven die niet alleen constitutief is voor het consolideren en veranderen van machtsverhoudingen, maar tevens, daarmee samenhangend, mensen vormt. In deze nieuwe vertaling van drie van de vier delen van de Geschiedenis van de seksualiteit analyseert Foucault hoe in de loop van de geschiedenis het spreken en schrijven over seksualiteit de wijze waarop mensen handelen en zichzelf ervaren heeft beĆÆnvloed. In het eerste deel doet hij uit de doeken hoe in de westerse samenleving de toekenning van een waarheidswaarde aan de met name wetenschappelijke productie van vertogen over seksualiteit verbonden is met mechanismen en instituties van macht.

In het tweede deel wijkt hij af van het onderzoeksprogramma dat hij in het eerste deel had uitgestippeld en richt hij zich op vertogen over het gebruik van de lusten in de Griekse oudheid. Destijds ging het om de vraag hoe individuen zich ten opzichte van hun eigen begeerten kunnen verhouden, daar vorm aan geven en zodoende hun identiteit en vrijheid tot uitdrukking brengen. Het derde deel is gewijd aan de wijze waarop in de Romeinse oudheid seksualiteit in het teken stond van de zorg voor zichzelf. Onder de titel Bekentennissen van het vleesĀ (4) verschijnt in het najaar een vertaling van het vierde deel.

Eerder verschenen in Sociologie Magazine