Zondag, 2 augustus, 2020

Geschreven door: Murthy, Vivek
Recensie door: Veen, Evert van der

De kracht van verbinding

Sociale verbintenis als sleutel tot een betere gezondheid en een fijnere wereld

[Recensie] In een persoonlijk getinte inleiding legt Vivek Murthy inhoud en doel van zijn boek uit. Murthy is arts en gezondheidsexpert in de Verenigde Staten was tijdens het presidentschap van Obama de belangrijkste adviseur op het gebied van volksgezondheid.

Hij legt uit dat eenzaamheid een subjectief gevoel is dat evengoed wel serieus moet worden genomen en in dit boek voert hij een pleidooi voor goede onderlinge verhoudingen en maatschappelijke verbinding want “eigenlijk zijn menselijke relaties net zo essentieel voor ons welbevinden als voedsel en water”, pagina 36. In het boek komen veel verhalen over mensen in uiteenlopende situaties naar voren. Ook allerlei onderzoeken naar gevoelens van eenzaamheid en verbondenheid komen ter sprake evenals de aandacht die media voor deze thema’s hebben. Daarnaast is er de wetenschappelijke onderbouwing aan de hand van feiten en experimenten. De auteur is er van overtuigd dat sociale verbinding “een biologische en sociale noodzaak, geworteld in duizenden jaren van menselijke evolutie” is.

De auteur is zelf afkomstig uit EthiopiĂ« en vertelt behartigenswaardige dingen over het hechte sociale netwerk in dit land, waarin mensen voor elkaar zorgen. Hij uit zijn zorgen over de moderne westerse samenleving: “Ik denk dat velen van ons zich door de moderne maatschappij gedwongen voelen om onafhankelijker te zijn, ook al verlangen we diep van binnen naar de onderlinge verbinding waarvan onze voorouders afhankelijk waren”, pagina 88. Het Afrikaanse begrip ‘ubuntu’ – het denken vanuit de gemeenschap – komt ter sprake.

Mooi is wat er wordt verteld over het Hi Neighbour project waaruit de kracht van vriendelijkheid blijkt die menselijke verhoudingen kan veranderen. Ook het sociale experiment Men’s shed is opmerkelijk: een beweging van mannen die samen praktisch bezig zijn. Het initiatief Beyond Differences wil mensen bewust maken van sociaal isolement en eenzaamheid bij kinderen.

Boekenkrant

Murthy beschouwt ontwikkelingen in de moderne samenleving waarin afstand en afstandelijkheid naast snelle veranderingen hun menselijke tol eisen. Digitiale communicatiemedia kunnen een psychische bedreiging vormen maar de auteur is ook reëel genoeg om hier ook de positieve kanten van te zien en de wijze waarop nieuwe media ons leven kunnen verrijken.

Wantrouwen en verdeelheid drijven mensen uit elkaar en versterken het gevoel van eenzaamheid. Mooi is het citaat van Gandhi: “De beste manier om jezelf te vinden is door jezelf te verliezen in dienst van anderen”, pagina 200.

Aangrijpend is het verhaal over Serena, een meisje dat de overgang naar het studentenleven niet goed kan maken. Zij voelt zich eenzaam en depressief omdat ze de echte verbinding met andere studenten mist. Zij start een project van ontmoeting en gesprek waaruit blijkt dat veel jongeren verlangen naar diepere en authentieke vriendschappen.

Het hoofdstuk Cirkels van verbinding is een mooie beschouwing over vriendschap en soorten relaties tussen mensen die iets betekenen wanneer zij energie geven.

Het boek eindigt met een persoonlijk verhaal van de auteur over zijn leven als kind waarin hij als kind verhuisde van Groot Brittannië naar een dorpje een afgelegen streek in Canada.

Een waardevol boek over een belangrijk maatschappelijk thema.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles