Veen, Evert van der

Veen, Evert van der

Evert is gemeentepredikant geweest in de Protestantse Kerk in Nederland. Momenteel is hij als ambulant predikant beschikbaar voor de landelijke kerk, gaat zondags voor in kerkdiensten en verzorgt ook diensten met poëzie rond vele thema’s.
Hij is medewerker van enkele bladen en schrijft graag recensies over boeken op het gebied van geschiedenis, maatschappij, politiek, cultuur, religie en ethische vragen. Zijn bijzondere aandachtsgebied is verlies, afscheid en rouw. Hij houdt lezingen over o.a. deze onderwerpen en is verbonden aan sprekersbureau Athenas.

Zelf schreef hij o.a. deze boeken: Gevoelige snaren, In goed vertrouwen, Mensen van voorbij en Aan de grenzen van het leven.

279 Recensies

21-04-2021

De razzia's van 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam

Aangrijpende verhalen [Recensie] Het lot van 389 Joodse mannen luidt de veelzeggende ondertitel van dit boek. Wally de Lang, historica in met name Joodse geschiedenis die ook commentaar schreef bij de dagboeken van Etty Hillesum, heeft met De razzia’van 22 en 23 februari in Amsterdam een leemte in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog gevuld. De Februaristaking van 1941 is...


20-04-2021

Zorg voor je mensen

Verhalen van een traumachirurg [Recensie] Marijn Houwert is traumachirurg, onderzoeker en begeleider van chirurgen in opleiding aan het UMC in Utrecht. In Zorg voor je mensen legt hij eerst uit wat een trauma is; een weinig bekend maar schokkend feit is dat een trauma de eerste doodsoorzaak is van mensen onder de veertig jaar. De toon van het boek is...


20-04-2021

Eenzaamheid

Een onderhuidse sfeer [Recensie] Eenzaamheid is opgedragen “Aan alle eenzamen, waar ook ter wereld”.  Daaruit blijkt de diepe verwantschap die Joris van Casteren met deze mensen voelt en het zegt ook veel over zijn eigen gemoedstoestand die door alle gebeurtenissen in dit boek heen speelt waardoor alles een zekere melancholie uitstraalt. Bijna terloops vertelt hij aan het begin dat hij...


19-04-2021

Survivor

Fraai boek met een dringende boodschap [Recensie] Thorsten Milse is al 30 jaar fotograaf van natuur en dieren en vindt dit “het mooiste beroep van de wereld”. Hij is gefascineerd door alles wat leeft en wil dat graag in zijn werk overdragen. Hij slaagt daar met dit royaal uitgegeven boek uitstekend in. Thorsten Milse beschouwt het als onze opdracht op...


17-04-2021

Lappland

Land van ruimte en hemels licht [Recensie] Dit Duitstalige boek is meer dan een fotografisch verslag van Lapland want het is ook een ontmoeting met de mensen die er wonen die Klaus-Peter Kappest vertellen over de geschiedenis en cultuur van hun land zoals de kota, een traditionele hut met centraal daarin een vuur en de acht jaargetijden. De zomer en...


17-04-2021

Schottland

Ruige natuur [Recensie] Dit schitterende fotoboek over Schotland heeft een prachtig motto van Robert Burns (18e eeuw):           Wherever I wander,          wherever I rove,          the hills of the Highlands          for ever I love. Schotland spreekt tot onze verbeelding: land van onbedorven natuur dat altijd groen is door de vele regen, gehuld in de stilte waarin je als bezoeker op vele...


14-04-2021

Uitschot in uniform

Een ongeorganiseerd stelletje [Recensie] De titel Uitschot in uniform is nogal stigmatiserend en daarom intrigeert hij. De ondertitel De WA 1932 – 1945 geeft aan waar het boek over gaat. Als lezer met een gemiddelde kennis van de Tweede Wereldoorlog had ik voor lezing van dit boek al geen hoge pet op van mensen die zich destijds bij de WA...


13-04-2021

Ik ben niet de enige die alleen is

Eenzaam bestaan [Recensie] Jean-Louis Fournier was programmamaker bij de Franse tv en werd later ook auteur. In dit boek(je) beschrijft hij zijn ervaringen als weduwnaar in korte en daarom krachtige zinnen zoals deze: “Weduwnaar is een toepasselijk woord. Het bevat de elementen ‘wee’ en ‘naar’. En daar is meteen alles mee gezegd” (p. 11). Mooi gevonden, spits gezegd. Ik ben...


13-04-2021

Familiezaken

Uit het leven van een officier van justitie [Recensie] Gabriëlle Hoppenbrouwer werkt sinds 2018 bij het High Impact Crimes parket Midden-Nederland maar zij heeft ook redactiewerk voor de televisie gedaan. Dit boek Familiezaken is een mengeling van persoonlijke ervaringen waarbij het verlies van haar broer een grote plaats inneemt. De passage over het afscheid in het hospice is ontroerend. Daarnaast...


12-04-2021

De groene tuin

Leidraad voor de beginnende tuinierder [Recensie] De groene tuin behandelt alle aspecten voor de aanleg van een tuin en begint bij het ontwerp en geeft informatie over grondsoorten, tuinieren in alle seizoenen en beschrijft mogelijkheden om zelf dingen te bouwen voor in de tuin. Planten voor zon en schaduw komen aan de orde evenals eetbare planten voor mens en dier....


11-04-2021

De kracht van rust

Leren rust te nemen [Recensie] Het boek De kracht van rust begint heel plastisch met een persoonlijke ervaring van Mirjam van der Vegt in een klooster. Zij is daarin ontwapenend eerlijk: ook een stiltetrainer die retraites leidt en lezingen houdt over rust en stilte kan moeite hebben om deze nobele doelen in praktijk te brengen. Daarin laat zij direct zien...


08-04-2021

Papyrus

Een geschiedenis van de wereld in boeken [Recensie] Papyrus is een boek over boeken en beschrijft aspecten van de eeuwenlange ontwikkelingsgeschiedenis van boeken waarbij de nadruk op de oudheid – de tijd van Grieken en Romeinen – valt. Verwacht in dit boek niet een systematisch opgezette geschiedenis van het boek waarin alles strak geordend wordt behandeld. Uiteraard zit er wel...


07-04-2021

Churchill en de Blitz

Meedogenloze oorlog in Engeland [Recensie] We weten dat Duitsland in het begin van de Tweede Wereldoorlog bombardementen op met name Londen maar ook op andere steden heeft uitgevoerd. Daar blijft het dan eigenlijk bij want dit deel van de oorlog krijgt op een of andere manier minder aandacht dan andere facetten zoals D-day en de slag om Arnhem. Dat deze...


07-04-2021

De Friezen

Historische verkenning van Friesland [Recensie] De boektitel De Friezen riep bij mij wel de nodige verwachtingen op: een mooie kennismaking met het Friese volk van vroeger en nu, beschrijving van karakter en volksaard, typisch Friese gewoonten en Friese cultuur, de ménsen die in Frieseland leven, wonen, werken en met elkaar die typisch Friese samenleving vormen. Ik kom er zelf vandaan,...


06-04-2021

Met verlies niet verloren

Verhalen van rouw [Recensie] Een vrouw blikt terug op het verlies van haar man na een periode van drie jaar ziekte; het is inmiddels 20 jaar geleden. Zij bleef achter met twee kinderen van vier en zeven jaar. In een proces van verdriet en eenzaamheid ontdekt zij dat de enige weg naar de toekomst is jezelf zijn en blijven: “…toen...


04-04-2021

Waar gaat dit over?

Eigentijds geloven [Recensie] Wie met mensen in gesprek gaat, hoort vaak dat zij in de loop van hun leven afscheid hebben genomen van hun religieuze opvoeding. Vaak zijn ze traditioneel opgevoed met wekelijkse kerkgang – soms zelfs twee keer per zondag – en hebben ze van hun ouders allerlei christelijke opvattingen en gebruiken meegekregen. Achteraf heeft menigeen dat ervaren als...


31-03-2021

‘Je mag wel bang zijn, maar niet laf’

Geschiedenis van een Friese familie [Recensie] De enerverende en noodlottige geschiedenis van de familie Bakker luidt de ondertitel van dit boek dat met z’n titel direct de aandacht trekt: Je mag wel bang zijn maar niet laf. Het is een boeiende beschrijving van een Friese familie in de 20e eeuw die een succesvolle modehuis runde, waarbij de periode van de...


30-03-2021

600 gedichten over leven, liefde en dood

“Nieuw groot verzenboek” [Recensie] Dit lijvige boek is een thematische bloemlezing van Nederlandse poëzie uit de 20e en 21e eeuw. Van de zuidelijke Nederlanden is Guido Gezelle (1830 – 1899) de eerste dichter van wie werk is opgenomen en van de noordelijke Nederlanden gaat Herman Gorter (1864 – 1927) voorop. De eerste editie van dit boek verscheen in 1976 en...


30-03-2021

Eindelijk volwassen

De wijsheid van de tweede levenshelft [Recensie] We kennen allemaal wel van die oudere mensen die we ‘wijs’ noemen. Wat is hun geheim? Dat weten ze zelf vaak niet en dat is nu juist ook het mooie. Misschien behoort het wel tot het wezen van wijsheid dat het je op een bepaalde overkomt en dat je er niet bewust op...


28-03-2021

Nieuwe kruisvaarders

Een schokkend boek [Recensie] Sander Rietveld, politicoloog en onderzoeksjournalist voor het tv programma Zembla, presenteert in zijn boek Nieuwe kruisvaarders “… geen theologische of godsdienstsociologische verhandeling, maar een journalistieke zoektocht” (p. 10). De resultaten zijn er echter niet minder ingrijpend om. Kortgezegd komt het erop neer dat behoudende, conservatieve christenen van de SGP – en minder prominent ook wel van...


24-03-2021

De oorlog gaat nooit voorbij

De Tweede Wereldoorlog in Overijssel [Recensie] Wat betekende de oorlog voor ‘gewone’ mensen in hun persoonlijke situatie? De laatste jaren is daar een toenemende belangstelling voor. Dat is goed want het aantal ooggetuigen dat hier uit de eerste hand over kan vertellen, neemt snel af en wordt nu echt klein. Daarom is het uitermate zinvol dat hun verhalen nu worden...


24-03-2021

Zeeland 1950 - 1975

“Aolles wier anders” [Recensie] De foto’s uit dit fotoboek met als ondertitel Aolles wier anders zijn grotendeels afkomstig uit de Beeldbank Zeeland. 1953 is een breekpunt in de tijd: er is een Zeeland voor en na de ramp. Met dat woord wordt de waternoodsramp aangeduid maar elke Zeeuw weet bij het woord ‘ramp’ meer dan genoeg. De gebeurtenis zelf wordt...


24-03-2021

"Ons vonnis werd in feite levenslang"

De oorlogsherinneringen van kampoverlevende Gerrit Pit [Recensie] Gerrit Pit uit Steenwijk schreef kort na de oorlog zijn herinneringen aan de oorlogsjaren op en vertelde erover op middelbare scholen. De titel van dit boek is veelzeggend: “Ons vonnis werd in feite levenslang“. Na de bevrijding werd er over de oorlog niet meer gesproken; iedereen wilde die nare tijd zo gauw mogelijk...


23-03-2021

Een kwestie van dood en leven

Afscheid nemen als je oud bent [Recensie] “We weten allebei zo goed als zeker dat Marilyn aan haar ziekte zal overlijden,” schrijft de bekende psychiater Irvin D. Yalom in het woord vooraf over zijn vrouw. Van hem verscheen eerder in Nederlandse vertaling “Tegen de zon inkijken. Doodsangst en hoe die te overwinnen”. Hij pakt dit boek weer uit de kast...


23-03-2021

Ik heb geleefd

Vanuit de dood leren over het leven [Recensie] Dit boek Ik heb geleefd is ontstaan uit een serie interviews in het Algemeen Dagblad met mensen die na een slecht bericht over hun gezondheid weten dat zij nog maar een beperkte tijd hebben te leven. Een dergelijke boodschap betekent voor de rest van je beperkte leven een onherroepelijke en ingrijpende verandering....


18-03-2021

Trek

Eten onderweg – toen en nu [Recensie] Momenteel kan het even niet, maar normaal gesproken doen we dat graag: onderweg even ‘ergens aansteken om een hapje te eten’. Dit boek Trek bespreekt niet onze horeca-cultuur – dat zou ook een interessant onderwerp zijn – maar staat stil bij alles we zelf meenemen en eventueel klaarmaken wanneer we in uiteenlopende situaties...


18-03-2021

De magie van het jaren '30 huis

Een onverminderd actueel huis [Recensie] We weten het allemaal: een jaren ’30 huis is populair. Of het nu gaat om een écht huis uit die periode ‘met authentieke details’ zoals de tekst van de makelaar vermeldt, of dat het gaat om een nieuw gebouwde of te bouwen woning die kenmerken van de jaren ’30 vertoont. Dat laatste moet je dan...


16-03-2021

Een nieuw sociaal contract

Een principieel politicus [Recensie] De naam van Pieter Omtzigt zal – samen met Renske Leijten – voor altijd aan de toeslagenaffaire verbonden blijven. Dat hij het volhoudt in het CDA is opmerkelijk; in een praatprogramma kwam naar voren dat hij door diverse partijen is benaderd om over te stappen maar hij zegt zich thuis te voelen in het CDA. De...


14-03-2021

Elke dag leven met de opstanding

Perspectieven op Pasen [Recensie] Eugene Peterson is een Amerikaans theoloog die in dit boekje vanuit de verwondering, onze maaltijden en vriendschap de opstanding van Jezus Christus belicht. Het zijn mooie en originele invalshoeken waardoor er andere accenten op deze gebeurtenis worden gelegd die in het christelijk geloof van fundamentele betekenis is. De vier evangeliën monden in de kruisiging en opstanding...


13-03-2021

Namibia

Een ver land van dichtbij ervaren [Recensie] Namibië is “Afrika voor beginners” volgens Michael Poliza en hij noemt het één van de mooiste landen in Afrika. Michael Poliza kan het weten want hij is maar liefst zestig keer in dit land geweest. Hij geeft enkele reisadviezen: een 4-wheeldrive auto en een klein vliegtuigje vullen elkaar goed aan om het uitgestrekte...


09-03-2021

Gedachten over onze tijd

Actuele beschouwingen [Recensie] Gedachten over onze tijd is een bundeling van essays die eerder in de NRC zijn verschenen en gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen zodat de lezer van persoonlijke aanleidingen wordt meegenomen naar gebeurtenissen op het politieke wereldtoneel. In het Woord vooraf schrijft Tommy Wieringa dat we leven in een “tijd van duizelingwekkende veranderingen”, (p. 9). Tommy Wieringa voelt...


09-03-2021

Mijn legendarische moeder overleeft alles

Met humor schrijven over pijn [Recensie] Kerst 2018 is voor Marcel een duidelijk signaal dat het niet goed is met zijn moeder. De eerste symptomen van dementie worden nu zo duidelijk zichtbaar dat ze niet meer vallen te ontkennen en niet meer gebagatelliseerd kunnen worden. De ingrijpende en blijvende verandering heeft onmiskenbaar z’n intrede in haar leven gedaan en daarmee...


09-03-2021

Mag ik even mijn aandacht

Gezond egoïsme [Recensie] “Gezond egoïsme in een wereld die continu om aandacht vraagt” luidt de ondertitel van dit boek. Dat maakt nieuwsgierig en prikkelt de verbeelding: blijkbaar hoeft egoïsme niet altijd negatief te zijn en kan het zelfs goed voor een mens zijn. Hoe zou dat eruit zien en waar wil Inger Strietman, coach en spreker met haar lezers heen?...


08-03-2021

Baby animals

Vertederend wild [Recensie] Alles wat jong is, heeft een wat je noemt hoog knuffel-gehalte (al is dat in deze tijd helaas niet goed mogelijk…). Het jonge leven spreekt tot onze verbeelding en raakt ons hart omdat het pril en onbevangen is. Een pasgeboren kind roept vertedering in ons op en is het aardig om te zien welke geluidjes en grimassen...


07-03-2021

De preek van de leek

Verhalen met zeggingskracht [Recensie] Al een aantal jaren wordt in Amsterdam op initiatief van de Doopsgezinde gemeente en de Protestantse Kerk van Amsterdam de ‘preek van de leek’ gehouden. Dit concept heeft inmiddels in meerdere plaatsen navolging gevonden en het concept is overal min of meer hetzelfde. Bekende mensen die geen theoloog zijn en vaak ook geen expliciet religieuze achtergrond...


04-03-2021

Wat geloof jij eigenlijk?

Iedereen gelooft [Recensie] Bij het woord ‘geloven’ dachten we vanouds aan ‘de kerk’, al is er sinds het ontstaan van het christendom een veelvoud aan kerken en bijbehorende geloofsopvattingen. Sinds de tweede helft van de 20e eeuw zijn kerk en geloof echter steeds meer uit elkaar gegroeid. Niet iedere gelovige voelt zich nog actief verbonden met de kerk hetgeen het...


02-03-2021

The Truths We Hold

Mijn verhaal [Recensie] Tot voor kort was zij in ons land niet zo bekend maar sinds haar nominatie als vice-president kwam zij krachtig en stralend onze huiskamers binnen. Zij werd door Joe Biden gevraagd om zijn running mate te worden en tijdens de inauguratie was zij op een prachtige manier aanwezig bij deze plechtigheid. Dat is een goede aanleiding om...


02-03-2021

Het rechtvaardigheidsgevoel

De ontwikkeling van onze moraal [Recensie] “Mijn vakgebied is morele psychologie en ik zal ervoor pleiten dat moraal het buitengewoon menselijk vermogen is dat onze samenleving mogelijk heeft gemaakt”, aldus Jonathan Haidt in de inleiding van Het rechtvaardigheidsgevoel. Hij is sociaal en cultureel psycholoog en hoogleraar ethisch leiderschap aan de universiteit in New York. In dit boek beschrijft hij zijn...


02-03-2021

Je leven in één herinnering

Een verrassende zoektocht naar zin [Recensie] Herinneringen zijn persoonlijk en daarom gekleurd door de beleving van de desbetreffende persoon. Ze laten zich niet feitelijk bespreken want daarvoor zit er teveel emotie in. Je komt er niet altijd gemakkelijk mee voor de dag want het ligt soms gevoelig, ook wel traumatisch. Zonder dat we het zelf in de gaten hebben, verzamelen...


28-02-2021

Samenspel

Kerkelijke veranderingen in goede banen leiden [Recensie] Kerken hebben het momenteel niet gemakkelijk. Zij ervaren, evenals alle verenigingen en organisaties die leven van contact en ontmoeting, de pijnlijke schaduw van de huidige lock-down. Kerken hádden het toch al niet breed de laatste jaren en dat geldt in feite voor al veel langere tijd want de kerkelijke neergang werd al in...


27-02-2021

80 duurzame reizen

Lonely Planet: Verantwoorde vakanties [Recensie] De huidige situatie heeft het toeristisch gebruik van het vliegtuig vrijwel stilgelegd. Niet goed voor vliegmaatschappijen, luchthavens, toeleveringsbedrijven en alle sectoren die voor hun inkomsten geheel of grotendeels van de luchtvaart afhankelijk zijn. Wél goed voor het milieu want de uitstoot van CO2 vermindert duidelijk. Vorig jaar hoorden we opgetogen berichten over een schonere lucht...


27-02-2021

Ultieme bestemmingen

Het mooiste van onze wereld in één boek [Recensie] Het is altijd een beetje arbritair: de ‘lijstjes’ met must-see en once-in-a-lifetime bestemmingen. Vraag het aan andere mensen en laat het door een andere redactie doen en je krijgt gegarandeerd andere locaties in een andere volgorde. Toch is de aanpak van dit boek wel interessant om even te noemen. De redactie...


25-02-2021

Die Reise deines Lebens

De wereld ontdekken [Recensie] Die Reise deines Lebens laat ons de wereld van onverwachte kanten zien en presenteert zoals de ondertitel zegt 245 spectaculaire doelen wereldwijd. Het is helder opgezet in werelddelen en de begeleidende tekst stimuleert om er zelf op uit te trekken en deze bestemmingen te verkennen. Een boek – en zeker dit boek – is prachtig om...


23-02-2021

Het ontsterven

Een eigenzinnig verhaal over kanker [Recensie] Anne Boyer is essayist en dichter en docent schrijven aan een instituut voor kunst in Kansas. The New York Times waardeerde Het ontsterven als één van de beste boeken van het jaar en vorig jaar won ze de Pullitzer prijs. In 2014 krijgt Anne borstkanker en naar aanleiding van die ingrijpende gebeurtenis is dit...


23-02-2021

Rust

Tot jezelf komen Rust! [Recensie] Na een dag vol lichamelijke inspanning in de tuin lekker onder de douche gaan, genieten van de warme maaltijd en je vervolgens behaaglijk in een luie stoel nestelen. Een beetje tv kijken, de krant lezen, een kopje koffie met wat lekkers erbij. Je hebt een voldaan gevoel omdat je goed bezig bent geweest, een flinke...


21-02-2021

Het verstoorde leven

Persoonlijk dagboek in oorlogstijd [Recensie] Etty Hillesum werkte in de Tweede Wereldoorlog voor de Joodsche Raad en stond later mensen bij in concentratiekamp Westerbork. Van hieruit werd zij in 1943 naar Auschwitz getransporteerd waar zij werd omgebracht. Haar dagboek Het verstoorde leven verscheen voor het eerst in 1981 in onze taal en dit jaar is de 39e druk uitgekomen. Alleen...


20-02-2021

Alles over wie ik ben

Jezelf en het leven om je heen ontdekken [Recensie] Stine Jensen is filosoof, schrijver en programmamaker. Zij schreef eerder een boek voor kinderen over afscheid Alles wat was. Hoe ga je om met afscheid?. Zij weet daarin kinderen mee te nemen in de wereld van rouw en dood. In dit boek Alles over wie ik ben beschrijft zij samen met...


20-02-2021

Secret places Europa

Het onbekende Europa [Recensie] Voor de corona crisis z’n intrede deed, was er een groeiende tendens om tijdens vakantiereizen naar steeds verder weg gelegen oorden te gaan. Alaska, Groenland, de poolcirkel, Antartica, kleine eilanden in het Caribisch gebied, eilanden in de Stille Oceaan. Ook landen in Zuid-Amerika die voorheen nauwelijks werden bezocht, staan nu volop in de belangstelling. Prachtig allemaal...


18-02-2021

Kerkgebouwen

Een nieuw leven voor kerken [Recensie] “Honderden kerken worden huis of kantoor; de herbestemming neemt een vlucht” luidde de kop van een artikel in dagblad Trouw op 4 februari jl. Het wordt vergezeld van een fraaie foto van de dorpskerk van Schettens, bij Bolsward, die een tweede leven heeft gekregen als bed & breakfast. Iedereen kan tegenwoordig in z’n eigen...


17-02-2021

Biografie van de Zuiderzee

850 jaar geschiedenis in 25 verhalen [Recensie] De Zuiderzee roept vaak associaties op met het lied Zuiderzeeballade, geschreven door Willy van Hemert en gezongen door Oetze Vershoor en Sylvain Poons in 1959. Dat waren de jaren dat de Noord Oost Polder nog volop in ontwikkeling was en de andere polders nog niet bestonden. Het lied bezingt – een beetje in...


17-02-2021

Hier is het gebeurd

50 plekken uit de bezettingstijd om bij stil te staan [Recensie] Het is een zinvolle gedachte geweest om gedenkwaardige plaatsen in ons land, die verbonden zijn met de Tweede Wereldoorlog, in dit boek te bundelen. Uiteraard is het bij lange niet omvattend maar alle grote gebeurtenissen in ons land komen in dit boek wel voor, naast een aantal minder bekende...


17-02-2021

Onder de klok

Georganiseerde hulp aan joodse kinderen [Recensie] ‘Kinderwerk’: zo werd de actie genoemd om Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog uit handen van de bezetter te houden. ‘Kinderwerk’ maar bepaald niet kinderachtig want de vaak jonge mensen namen grote risico’s. De vraag is of zij zich daar destijds altijd volledig van bewust waren. Aan de ene kant wel want zij stonden...


16-02-2021

Kamala's pad

Een boeiende vrouw [Recensie] Eerlijk gezegd, had ik nog eerder niet van haar gehoord alvorens in het nieuws kwam dat Joe Biden haar tot running mate verkoos. Dat zal ongetwijfeld aan mijn politieke kennis van de Verenigde Staten liggen want uit dit boek Kamala’s pad blijkt dat zij haar sporen in de Amerikaanse politiek al ruimschoots had verdiend. Haar optreden...


16-02-2021

De kooi

Undercoveragent [Recensie] Dit boek roept bij mij onwillekeurig associaties op met de tv serie Flikken Maastricht al weet ik niet of de auteur daar blij mee zal zijn en zich daar enigszins in herkent. Best mogelijk dat deze doorgewinterde politieagent de tv serie onrealistisch en hier en daar ronduit fantastisch lees onwerkelijk vindt. De spanning en actie die in deze...


16-02-2021

Mensen zijn ingewikkeld

Een ándere benadering van mensen [Recensie] Dit boek is volgens de ondertitel Een pleidooi voor acceptatie van de werkelijkheid en het loslaten van modeldenken. Floortje Scheepers is hoogleraar innovatie in de GGZ en medisch afdelingshoofd psychiatrie aan het UMC in Utrecht. Opmerkelijk is haar pleidooi aan het begin om dingen níet te weten en níet te begrijpen. Floortje Scheepers wil...


11-02-2021

Om het boek

Cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen [Recensie] “De wereld is een boek. Wie niet reist, leest enkel één bladzijde,” zei kerkvader Augustinus. Ik herken dat wel. Wanneer ik een fraai fotoboek met natuur en landschappen bekijk, dan ben ik toch een beetje op reis. De vaak grote foto’s brengen die dikwijls veraf gelegen oorden dichtbij. Lezen is een reis maken,...


10-02-2021

Geschiedenis van de Verenigde Staten

Een groot land met een dikwijls ‘klein’ verhaal [Recensie] Wie de politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren heeft gevolgd, zal zich vaak hebben verbaasd: hoe is het mogelijk dat het machtigste land ter wereld een dergelijke president voortbracht die bovendien – en dat is nog bedenkelijker – zoveel kiezers achter zich wist te verzamelen? Wat is er aan de hand...


10-02-2021

Niemand van ons zal terugkeren

Dichter bij Auschwitz {Recensie] Ik heb de laatste tijd enkele boeken over Auschwitz gelezen die mij erg hebben geraakt. Dat is allereerst Bij ons in Auschwitz van Arnon Grunberg, die het voorwoord schreef in “Niemand van ons zal terugkeren” en Na het Achterhuis van Bas von Benda – Beckmann. Het eerste boek is wat de vele getuigenissen buitengewoon aangrijpend en...


10-02-2021

Wacht maar

Het veelbewogen leven van Henriëtte Pimentel [Recensie] De Hollandsche Schouwburg in Amsterdam is sinds de Tweede Wereldoorlog een gedenkplaats. Hier werden de Joden verzameld voordat zij naar Westerbork werden afgevoerd. De plek waar mensen ooit voor hun genoegen kwamen, was nu een deportatiecentrum van de dood geworden. Mark Schellekens schreef enkele jaren geleden een boek over Walter Süskind, de Jood...


09-02-2021

De dingen die je vergeet

Rouwen voor beginners [Recensie] De Belgische verliesdeskundige Manu Keirse noemt kinderen jonger dan 18 jaar die een verlies lijden ‘de vergeten rouwenden’. In Nederland en België verliezen jaarlijks ruim 8000 kinderen een ouder en ruim 3000 kinderen maken het overlijden van een broer of zus mee. Een dergelijke gebeurtenis blijft vaak tijdens hun verdere leven van – grote – invloed....


09-02-2021

De vitaliteitrevolutie

Een gids voor gezonder leven [Recensie] Bas Snippert is vitaliteitsexpert – ik wist eerlijk gezegd niet dat dit specialisme bestond -, coach en trainer bij het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit dat door Daniël Krikke is opgericht. Wat verstaan zij onder vitaliteit? Ze hebben een wat je zou kunnen noemen holistische visie op de mens, waarin lichaam en geest met elkaar verweven...


04-02-2021

Inleiding in de bouwhistorie

Oog voor geschiedenis in hout en steen [Recensie] Wie op vakantie gaat en oog heeft voor kunst en cultuur, zal tijdens bezoeken kijken naar gebouwen. Oude binnensteden, kerken en kastelen staan in reisgidsen als bezienswaardig vermeld en menig toerist volgt graag het must-see lijstje. Verreweg de bezoekers komen niet verder dan de buitenkant: een tamelijk vluchtige blik, geïmponeerd door de...


04-02-2021

De appel in het paradijs

Boekje van ‘de koningin’ [Recensie] Sonja Maria Barend wordt wel ‘de koningin van de talkshow’ genoemd. Meer dan veertig jaar was ze op televisie te zien. Eind 2006 hield ze op met het maken van televisie. Naar haar is de jaarlijkse Sonja Barend Award vernoemd, een prijs voor het beste tv-interview. Zij werd in Amsterdam geboren als dochter van de Joodse David...


03-02-2021

De eeuw van de Volkskrant

Een krant die meegroeit met de tijd [Recensie] De krant biedt een “eerste ruwe schets van de geschiedenis”. Een mooie typering want journalistiek zit dicht op het nieuws dat in de kern op het moment dat het in druk verschijnt alweer bezig is te verouderen. Het gedrukte woord is altijd een menselijke en daarom ook onvermijdelijk subjectieve impressie van gebeurtenissen....


31-01-2021

Een kleine geschiedenis van het wonder

Ons wonderlijke bestaan [Recensie] Wonderen intrigeren en irriteren. Ze fascineren mensen met een open mind en kunnen hen met nieuwe indrukken verrijken. Ze verruimen hun blik op de wereld om hen heen en geven nieuwe impulsen aan het alledaagse leven dat soms een sleur wordt. Mensen die leven vanuit hun hart, met een rijk gevoelsleven en ontvankelijk zijn voor wat...


27-01-2021

75 jaar vrijheid in beeld

Een ándere viering van vrijheid [Recensie] Sacha de Boer kennen velen van ons nog als presentator van het acht uur NOS journaal gedurende 1996 – 2003. Daarna legde zij zich toe op haar passie van fotografie en in dit boek heeft zij het onverwacht bijzonder verlopen herdenkingsjaar van 75 jaar vastgelegd: “Zij reisde door heel Nederland en zocht naar de...


27-01-2021

Beatrix

Van prinses tot prinses [Recensie] Jeroen Snel, presentator van het tv programma Blauw Bloed, schreef een korte inleiding op het boek Beatrix dat in tien hoofdstukken haar leven neerzet in beeld die met enkele begeleidende teksten worden ondersteund terwijl iedere foto een kort onderschrift heeft. Leo Blom, ANP beeldredacteur, heeft naast een aantal iconische foto’s ook originele foto’s uitgezocht die...


26-01-2021

Zeg het

Spreken vanuit innerlijke overtuiging [Recensie] Anouhk Sterken coacht sprekers en verzorgt workshops en trainingen over spreken. Ze is ook docent drama op een middelbare school. Ze begint haar boek Zeg het met een prachtig persoonlijk verhaal. Zeg het is een onderhoudende, levendige stijl geschreven waarbij je het gevoel hebt dat Sterken met je in gesprek is. Als lezer merk je...


26-01-2021

Tand des tijds

Het CDA in de nieuwe eeuw Hoe verloopt het politieke handwerk in Den Haag en in politieke partijen? Door de journalistieke verslaggeving en via praatprogramma’s krijgen we daar tegenwoordig een aardige indruk van maar ook niet meer dan dat. Hoe het wérkelijk toegaat, voltrekt zich toch grotendeels aan onze waarneming, daarvoor moet je toch ingevoerd zijn in politieke kringen. Het...


26-01-2021

Leven zonder stress

Een nuchtere gids voor geluk [Recensie] Stress hoort bij onze tijd waarin we teveel van onszelf en elkaar vragen. De drang tot – feilloos – presteren, eist z’n tol in de vorm van burn-out. Mensen zijn opgebrand, uitgeblust, kunnen niet langer tegen de druk van hun omgeving. Werkdruk is daarin vaak de belangrijkste factor. Werk is belangrijk voor mensen; we...


24-01-2021

Leven in liefde

Dagelijkse inspiratie voor zinvolle momenten [Recensie[ Behoefte aan toegankelijke bezinning maar geen behoefte aan het traditionele dagboek dat tegenwoordig een beperkt(er) bereik heeft? Met dagboeken en scheurkalenders zijn hele generaties opgegroeid maar daar hoef je tegenwoordig bij de meeste mensen echt niet meer mee aan te komen. De dagelijkse maaltijd in het gezin – toen iedereen nog tegelijk met elkaar...


20-01-2021

Na het Achterhuis

Het einde van Anne Frank… [Recensie] “Dit boek gaat verder waar Annes dagboek ophoudt”, pag 12. Haar dagboek behoort inmiddels tot de klassiekers van de wereldliteratuur en wie op zoek gaat – ‘ging’ moeten we momenteel even zeggen – naar het Achterhuis hoeft maar te zoeken naar een lange wachtrij om te weten waar zich dat bevindt. Zo abrupt als...


19-01-2021

Het geheim van de Mossad

Geheime dienst [Recensie] De ondertitel klinkt veelbelovend: Inside de meest intrigerende geheime dienst ter wereld. Onwillekeurig denk je aan beroemde films als From Russia with love uit 1963, misschien wel de beste James Bond film ooit of aan Das Leben der Anderen over de Stasi in de voormalige DDR. Geheime spionnen, contraspionage, spannende operaties, bloedstollende achtervolgingen en ontsnappingen: dit alles...


17-01-2021

De lezende analfabeet

Wonderverhalen Het volksgebruik dat er bij de komst van Sint Nicolaas pepernoten worden gestrooid, heeft een oud wonderverhaal als oorsprong. [Recensie] In Myra woonde een koopman met drie dochters. Die hadden allemaal wel met een goede man willen trouwen maar hun vader had daar geen geld voor. Hij kwam op de slechte gedachte om zijn jongste dochter op de slavenmarkt...


14-01-2021

Nordic islands

Het hoge noorden van onze planeet [Recensie] Dit boek neemt de lezer/kijker mee op reis door IJsland, Groenland, Noorwegen en de Faroër eilanden. Uit de persoonlijke inleiding blijkt de fascinatie van de auteur/fotograaf voor natuur en fotografie. Vanaf achtien jaar is hij al actief op dit gebied en hij gaat graag langs ongebaande wegen. Zo maakt hij wandeltochten door moeilijk...


13-01-2021

Sterk water

De Nieuwe Hollandse Waterlinie [Recensie] De lage landen: in deze tijd van dalende bodem en stijgende zeespiegel worden we ons daar opnieuw bewust van. Terecht is water is een actueel politiek en maatschappelijk onderwerp. We moeten ons meer inspanningen getroosten om droge voeten te houden en de recente geschiedenis – de Watersnoodramp van 1953 – heeft ons pijnlijk geleerd dat...


12-01-2021

'Mensen, het is lastig maar het kan...'

‘Het touwtje uit de brievenbus’ Jan Terlouw studeerde wis- en natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en tijdens zijn studie was hij bestuurslid van studievereniging A-E, voorloper van het huidige A-Eskwadraat. Hij promoveerde in 1964 op onderzoek naar kernfusie aan het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen en deed vervolgens onderzoek in  Cambridge en Stockholm. Nadat Jan Terlouw in 1967 lid werd van D66, werd hij actief in de Utrechtse gemeentepolitiek en hield zich, net...


12-01-2021

Het tekort van het teveel

De paradox van de mentale zorg [Recensie] De auteur, filosoof en hoogleraar psychiatrie aan de universiteit van Amsterdam en het Amsterdam UMC, begint zijn boek “Het tekort van teveel” met een indringende beschouwing over de ziel. Die krijgt de laatste tijd meer aandacht. Dit voorjaar verschijnt het boek Eerherstel voor de ziel van Govert Buijs. Damiaan Denys constateert dat één...


11-01-2021

The world

Hoogtepunten van alle continenten [Recensie] Dit boek biedt een schitterend panorama van fraaie en indrukwekkende natuur op onze planeet. Alle werelddelen komen hierbij aan bod waarbij Noord- en Zuid Amerika en met name Afrika extra aandacht krijgen omdat hier veel moois wordt gepresenteerd. Het boek is in twee talen: Engels en Duits en daardoor geschikt voor een brede doelgroep. De...


10-01-2021

Bij zinnen

Geloven in verbinding [Recensie] Martin de Geus was als predikant werkzaam in diverse gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit boek is een bundeling van verschillende bijdragen die voor diverse gelegenheden zijn geschreven en zou je als een terugblik op zijn werkzame periode als gemeentepredikant kunnen beschouwen. Het boek ademt een open eigentijdse sfeer en heeft een autobiografisch karakter....


07-01-2021

Vulnerable

Kwetsbare mensen [Recensie] De auteur/fotograaf voelt zich persoonlijk zeer betrokken bij haar project om mensen in hun eigen cultuur vast te leggen. In alle verscheidenheid ziet zij ook overeenkomsten waarin traditionele kunst een verbinding aangaat met het moderne leven dat ook tot deze uithoeken van de aarde doordringt. In de titel Vulnerable = kwetsbaar wil Olga Michi de lezer tot...


05-01-2021

Verzameld werk Poezie & proza

Innige poezie [Recensie] M. Vasalis is het pseudoniem van Margaretha Droogleever Fortuyn – Leenmans die werkzaam was als psychiater. Vasalis is de verlatinisering van haar meisjesnaam Leenmans (= vazal). Zij koos voor het initiaal M zodat niet duidelijk zou worden dat zij vrouw was. Zij leefde van 1909 tot 1998 en debuteerde in 1940 met de novelle Onweer, waarna meerde...


05-01-2021

Survivalgids voor weduwen

Jouw stappenplan voor rouwen, leven en weer genieten [Recensie] “Dit boek heb ik geschreven, omdat ik vrouwen wil helpen leren om te gaan met rouw en rouwen,” zegt Marrit van Exel die een universitaire studie psychologie en training rouw(begeleiding) verweeft met persoonlijke ervaringen. Zij weet waarover ze spreekt want ze verloor in 2011 haar man die 47 jaar was en...


02-01-2021

Verliefd op Nederland

De meest bijzondere plekken dicht bij huis [Recensie] Het boek Verliefd op Nederland van de oprichter van reisblog WeAreTravellers, Roëll de Ram, is een warm pleidooi om in eigen land op stap te gaan. De teksten zijn uitnodigend en stimuleren door inhoud en sfeer om er op uit te trekken want ons land biedt meer dan genoeg verrassende, boeiende, onbekende...


30-12-2020

Michelle Obama De biografie

Een vrouw met natuurlijke gaven “Ik kom uit een erg welbespraakt, belezen en hardwerkend gezin met een sterke morele basis. We waren niet rijk, maar we hadden dezelfde ambities als Afro-Afrikaanse gezinnen uit de middenklasse en hogere middenklasse” zegt Michelle over haar afkomst. [Recensie] Door heel het boek Michelle Obama heen valt de maatschappelijke context op van de tijd waarin...


23-12-2020

Een beloofd land

Open gordijn [Recensie] De verkiezing en de inauguratie van Barack Obama zijn van die momenten in de wereldgeschiedenis maar ook in je eigen leven die je je blijft herinneren. Ik weet nog hoe ik ’s morgens vroeg met tranen in de ogen keek naar de uitslag van de verkiezingen en de prachtige woorden die Obama daarbij sprak. Het was een...


16-12-2020

De canon van Nederland

Vijftig vernieuwde vensters voor onze tijd [Recensie] In 2005 werd de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon ingesteld. In 50 vensters wordt inzicht geboden in de geschiedenis van Nederland door mensen, uitvindingen en gebeurtenissen te belichten. Omdat inzichten voortdurend veranderen en ook een canon in beweging is, werd besloten om de canon van 2005 te herzien.James Kennedy, Amerikaans historicus, decaan van de...


09-12-2020

Liever dier dan mens

Een overlevingsverhaal [Recensie] “Dieren stoppen met doden als ze genoeg hebben om te eten. Een dier is niet bezig met rassenreinheid en het uitsluiten van schepsels. Basisbehoefte is voedsel en het lot van de sterkste. Als een dier niet doodt om te eten dan doet hij dat om zijn leven te redden. Wat Hitler deed is een volk uitsluiten en...


09-12-2020

Wolfstijd

Duitsland na de oorlog [Recensie] Hoe verging het Duitsland na het einde van de Tweede Wereldoorlog? Wij hebben ons daar waarschijnlijk destijds niet zo druk om gemaakt. Toen de laatste Duitsers naar hun Heimat waren afgemarcheerd, hadden wij wellicht het gevoel dat we ‘onder ons’ waren en dat Nederland weer ‘van ons’ was, al moest het land wel volledig worden...


09-12-2020

Geschiedenis van Nederland

Het verhaal van prehistorie tot heden [Recensie] Geschiedenis van Nederland onderscheidt zich van andere geschiedenisboeken door de bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van het landschap. Daar is veel voor te zeggen want het Nederlandse landschap is aan grote veranderingen onderhevig geweest, zowel door de natuur als door menselijk ingrijpen. Ooit was er geen Waddenzee en kende Friesland een Middelzee. Later...


08-12-2020

De crèche

Moedige vrouwen [Recensie] De Hollandsche Schouwburg in Amsterdam is sinds de Tweede Wereldoorlog een gedenkplaats. Hier werden de Joden verzameld voordat zij naar Westerbork werden afgevoerd. De plek waar mensen ooit voor hun genoegen kwamen, was nu een deportatiecentrum van de dood geworden. Treffend wordt dat verwoord als de schrijfster Betty laat zeggen: “Als ik aankom op de Plantage Middenlaan...


08-12-2020

Corona crisis in beeld

Een allesomvattende titel [Recensie] Corona crisis in beeld: fotograaf Arie Kievit, die veel werk doet in opdracht van het Rode Kruis, stelde dit boek samen met foto’s van het afgelopen die de corona-crisis treffend in beeld brengen. Een korte inleiding schetst in grote lijnen de gebeurtenissen maar meer dan woorden zijn beelden in staat om ons – voor zover we...


07-12-2020

Atlas van de wereldgeschiedenis

De geschiedenis van de mensheid in 515 kaarten [Recensie] Christian Grataloup is emeritus hoogleraar geografie in Parijs en heeft in zijn werk bijzondere aandacht voor historische geografie. Maarten van Rossum, Nederlands historicus schreef het voorwoord voor de Nederlandse vertaling en zegt: “De bedoeling van een historische atlas is te laten zien hoezeer de wereld veranderd is”. Hij vertelt in zijn...


07-12-2020

De pracht van de natuur

Natuur die je raakt! [Recensie] De fotograaf van dit boek, Dick van Duijn, werkt voor een groot aantal media: CNN, Fox News, Daily Mirrors, Daily Mail, The Sun, Time, Telegraaf, Algemeen Dagblad, Metro, National Geographic. Dat zijn bekende namen en dat is ook wel begrijpelijk gezien de bijzondere uitstraling van zijn werk. Dick van Duijn heeft een brede interesse: hij...


06-12-2020

Handgeschreven

Verzamelde gedichten 1950 – 2020 [Recensie] Huub Oosterhuis behoort tot een generatie theologen die het aanzicht van kerk en theologie in de tweede helft van de vorige eeuw hebben bepaald. Hij schreef vele religieuze liederen waarvan een aantal in het Liedboek voor de kerken, dat in 1973 verscheen, werd opgenomen, herdichtte de psalmen, schreef gedichten en gebeden en tal van...


03-12-2020

Kanker voor beginners

Kennismaken met… [Recensie] Jeroen van Merwijk is cabaretier, tekstschrijver en beeldend kunstenaar. In de 35 jaar dat hij actief is, heeft hij 20 theaterprogramma’s gemaakt. In dit boek Kanker voor beginners beschrijft hij op lichtvoetige wijze, vaak met een ondertoon van humor, zijn ervaringen als hij hoort dat hij een ernstige vorm van kanker heeft. Het boek Kanker voor beginners...


29-11-2020

Tillen, alstublieft

Belevenissen van een uitvaartmedewerker [Recensie] Hoe word je ‘drager’? Maud Sintenie studeerde journalistiek en zocht naast haar studie een baantje. Iets in de horeca misschien? Een tamelijk voorspelbare keuze voor een werkstudent. Maud kwam via een advertentie op Facebook in de wereld van de uitvaart terecht. Er werden dragers gezocht en zij concludeert in de inleiding van dit boek “Tillen,...


26-11-2020

Zo was Zwolle

Zwolle in de jaren 50, 60 en 70 [Signalering] “Die goeie ouwe tijd”: dit boek Zo was Zwolle is vol nostalgie, vooral voor Zwollenaren uiteraard maar het tijdsbeeld is voor iedereen herkenbaar. Minke Kraijer werd in 1950 geboren in Zwolle en kent de stad daarom van dichtbij. Zij heeft de jaren die in dit boek worden geportretteerd zelf meegemaakt. Het...


24-11-2020

Eeuwige lente

Leven met erfelijk Alzheimergen [Recensie] “Mijn jeugd droeg de geur van vers gemaaid gras”. Zo typeert Jetske van der Schaar haar jeugd op de boerderij in Friesland en roept daarmee een landelijke sfeer op. Zij verstaat de kunst met dergelijke kenmerkende details haar omgeving te tekenen evenals haar familie en voegt hier en daar een Fries woord in. Haar boek...


24-11-2020

De ontdekking van Urk

Een indringende kennismaking [Recensie] Wat heeft een Vlaamse journalist in Urk te zoeken? Helemaal niets eigenlijk maar Matthias Declerq werd in 2009 op pad gestuurd om op Urk een verhaal te schrijven omdat er een moord was gepleegd. Hij werkt voor De Morgen en schreef in 2017 de roman De val waarmee hij de tweede prijs won voor debuterend schrijver....


24-11-2020

Wij kunnen toveren!

Relaties boven regels De titel “Wij kunnen toveren!” roept in eerste instantie verwondering op. Is dit misschien een boek om te leren goochelen? Het gaat echter om mensen in de zorg. Gebeuren daar bijzondere dingen? De mensen van zorgorganisatie Topaz vinden van wel. De boektitel is een statement: het kán echt anders in de zorg, wie wíl, kan het verschil...


22-11-2020

Ode aan de verliezer

Levenslessen uit Bijbelverhalen over hoop, twijfel en succes [Recensie] Alain Verheij heeft als 31-jarige theoloog al aardig naam gemaakt. Hij debuteerde in 2018 met een boek dat de markante titel God en ik droeg en schrijft artikelen voor kranten en tijdschriften. Hij is panellid van het Theologisch Elftal van dagblad Trouw. Wie zijn website bezoekt, ziet een lange lijst van...


22-11-2020

Verkeerd verbonden

Waarom sociale media ons eenzaam maken en hoe je dit kunt voorkomen [Recensie] Verkeerd verbonden: de titel roept nostalgische herinneringen op. Wie vroeger iemand opbelde en vervolgens tot de ontdekking kwam dat het niet de persoon was die men graag wilde spreken, zei als excuus: “Pardon, ik ben verkeerd verbonden”. Feitelijk klopte dat niet want de verbinding was natuurlijk prima,...


18-11-2020

Vliegende Hollanders

Het ware verhaal van Anthony Fokker & Albert Plesman [Recensie] Momenteel loopt op tv de dramaserie Vliegende Hollanders die door de pers goed is beoordeeld. In de serie spelen de persoonlijke lotgevallen van Anthony Fokker en Albert Plesman een grote rol tegen de achtergrond van hun zakelijke bezigheden, de één als vliegtuigbouwer en de ander als leider van een luchtvaartmaatschappij....


17-11-2020

Gesproken geschiedenis

Toespraken die de wereld hebben veranderd [Recensie] Het boek Gesproken geschiedenis bevat 84 korte en lange(re) toespraken of gedeelten daarvan die “… iedereen moet kennen” volgens de auteur Simon Sebag Montefiore. Van hem verscheen eerder dit jaar het prachtige historische overzichtswerk Jeruzalem. De hier gebundelde toespraken bevatten “het beste en het slechtste” en Montefiore aarzelt niet om ze “sublieme literatuur”...


15-11-2020

Preek van de leek

Preken: niet voor eigen parochie [Recensie] Al een aantal jaren wordt in Amsterdam op initiatief van de Doopsgezinde gemeente en de Protestantse Kerk van Amsterdam de ‘preek van de leek’ gehouden. Het concept slaat aan en heeft in meerdere plaatsen navolging gevonden. Bekende mensen die geen theoloog zijn en vaak ook geen expliciet religieuze achtergrond hebben, worden uitgenodigd om in...


14-11-2020

De magische vijfduizend metergrens

Een avontuurlijke reis door Argentinië, Chili, Bolivia en Peru [Recensie] Avontuurlijk is deze fietstocht van bijna 15.000 kilometer zeker! Dat is Frank van Rijn ook wel toevertrouwd want hij heeft genoeg ervaring opgedaan. Na zijn studie elektrotechniek besloot hij om eerst de wereld eens per fiets te verkennen en hij maakte toen een lange reis. Toen kreeg hij de smaak...


13-11-2020

Een winter vol verhalen

Een literaire toverdoos [Recensie] “Een onweerstaanbare literaire toverdoos”: zo wordt dit boek Een winter vol verhalen in het voorwoord door de uitgever aangekondigd. Er werden 50 schrijvers benaderd en hun bijdragen werden hier in alfabetische volgorde geplaatst. “Er was geen vooropgezet idee, geen specifieke vraag”, de enige aanwijzing is dat de bijdragen tussen de 1500 en 5000 woorden dient te...


10-11-2020

Na de Bataclan

Tegenstellingen overbrugd [Recensie] De ondertitel geeft het bijzondere karakter van dit boek al weer: “De zoon van de ene vader pleegde de aanslag, de dochter van de ander kwam om het leven”. Dat daagt de lezer uit, maakt nieuwsgierig – al is dat woord in dit verband wat ongepast – en roept verwachtingen op. Dit boek Na de Bataclan is...


09-11-2020

Het landschap, de mensen

Nederland 1850 – 1940 [Recensie] Anthoni Staring, zoon van de dichter, hield in 1847 een lezing waarin hij de ontwikkeling van het Nederlandse landschap als een christelijke opdracht propageerde. In die tijd begon men het belang in te zien van het in cultuur brengen van de vele woeste gronden die door ontbossing waren ontstaan. Auke van der Woud is hoogleraar...


07-11-2020

Dwaalspoor

Een vrouw op haar fiets. Alleen de wereld rond [Recensie] Marica van der Meer trekt met haar fiets de wereld rond en legt in ruim een jaar meer dan 16.000 kilometer af. Zij is 50 jaar, afkomstig uit Workum en het is niet haar eerste reis. Eerder maakte zij fietstochten van Nederland naar Australië en van Vuurland naar Alaska. Ze...


05-11-2020

Body Language

Het lichaam in de middeleeuwse kunst [Recensie] Een boek over borsten, billen, genitaliën en schaamhaar. Dat klinkt nogal pornografisch maar het is christelijke kunst uit lang vervlogen tijden die dikwijls een prominente plek in kerkgebouwen had. De hoofdstukken in Body Language (waarom niet gewoon ‘Lichaamstaal’?) hebben vaak prikkelende titels maar beschrijven op serieuze wijze wat er te zien is op...


04-11-2020

75 jaar bevrijding 1944 - 1945

Het nieuws uit het laatste oorlogsjaar van dag tot dag ]Recensie] Van 1 september 1944 tot 2 september 1945 (de capitulatie van Japan) volgt dit boek de gebeurtenissen van dag tot dag. Het boek 75 jaar bevrijding 1944 – 1945mheeft dezelfde opzet als de bevrijdingsjournaals vorig jaar rond D-day en dit jaar op weg naar 5 mei. Per dag werd...


03-11-2020

Weduwen, hoe werkt dat?

Veerkrachtige verhalen van vrouwen die hun lief verloren [Signalering] Lisette Schuitemaker schreef eerder boeken over mensgerichte onderwerpen: Gelukkig zonder kinderen en Het oudste dochter effect. In dit boek met de wat merkwaardige titel Weduwen, hoe werkt dat? gaat zij met 15 vrouwen in gesprek die hun partner verloren. Voor de één was dat plotseling en onverwacht, anderen zagen in een...


03-11-2020

Perspectiefvol leiderschap

Management in de 21e eeuw [Recensie] Dit lijvige boek is “Een reisgids voor individuen, teams en organisaties, waardoor wij regionaal, nationaal en mondiaal kunnen floreren door regie”. De lijst van aanbevelingen wordt geopend door J.P. Balkenende. Het boek Perspectiefvol leiderschap is op royaal formaat uitgegeven, heeft een mooie lay-out die plezierig leest en is ook fraai geïllustreerd. Uitgangspunt voor de...


02-11-2020

Een leven op onze planeet

Een terugblik en een toekomstvisie [Recensie] “Een krachtige getuigenis over de impact van de mens op de natuur, en een hoopvolle boodschap voor toekomstige generaties,” zo wordt de inhoud van dit boek Een leven op onze planeet op de omslag kernachtig samengevat. De bekende bioloog en filmer David Attenborough begint met een indringende schets van de gevolgen van de kernramp...


02-11-2020

Veluwse verkenningen

Op zoek naar de ziel van het landschap [Recensie] De Veluwe werd in 2016, samen met de Wadden en de Hollandse duinen, gekozen tot één van de mooiste natuurgebieden van ons land. In de inleiding geeft schrijver en publicist Wim Huijser, afkomstig uit Wageningen, een algemene inleiding waarin de Veluwe wordt getypeerd en waarbij historische achtergronden worden gegeven. Het gebied...


01-11-2020

Leven met tegenslag

Gesprekken over ongeluk en veerkracht [Recensie] “Het leven gaat verder”: hoe simpel deze tegeltjes-wijsheid ook mag klinken, toch is deze waarheid de overeenkomst in de 40 gesprekken die de auteurs met allerlei mensen voerden. Huijsmans is schrijver en interviewer, Mannink is dichter, schrijver en journalist, Meerman is journalist. Ze spraken met mensen van uiteenlopende achtergronden die allemaal hun eigen verhaal...


28-10-2020

Allemaal de schuld van Montgomery

De familie van Rossem in de laatste oorlogsmaanden [Recensie] “Controversieel” en een “levensgevaarlijke gok”: is volgens van Maarten van Rossem het oordeel van de meeste militair-historici over de operatie Market Garden en de titel van het boekje geeft aan wie hij daarvoor verantwoordelijk acht. Hij zegt daarover: “Het is wat gechargeerd, maar het kan toch redelijk worden volgehouden: Het is...


28-10-2020

Weirdo's in het Witte Huis

Donald J. Trump en zijn zonderlinge voorgangers [Recensie] Weirdo is een Engels woord voor zonderling, eigenaardig persoon. Dat woord lijkt op de huidige bewoner van het Witte Huis wel van toepassing maar – helaas – staat hij niet op zichzelf. Peter van der Heiden, politicoloog en docent North American Studies aan de universiteit in Nijmegen, vergelijkt Trump met zijn voorgangers....


27-10-2020

Misdaad en mededogen

Op zoek naar de mens in het Nederlandse strafrecht [Recensie] Disa Jironet werkte voor het Joegoslaviëtribunaal en bij mensenrechten-advocaat Liesbeth Zegveld. Sindsdien is ze werkzaam bij het Openbaar Ministerie en nu officier van justitie. Mededogen is geen woord dat je in de rechtzaal verwacht. Daar tellen de feiten, gaat het om het vinden van de waarheid, het aandragen van bewijzen...


27-10-2020

Het geschenk

12 lessen die je leven kunnen redden [Recensie] Edith Eger is van Hongaarse afkomst en werd als kind naar Auschwitz getransporteerd waar zij haar ouders verloor. Haar boek Het geschenk is geënt op haar persoonlijke levenservaringen en haar praktijk als psycholoog. Zij noemt haar therapeutische aanpak “… een mengeling van inzichtelijke en cognitief-georiënteerde theorieën en methodes”, pagina 13. De kern...


27-10-2020

Hoe wij hier ook samen kwamen

Een pleidooi voor menselijkheid, nieuwsgierigheid en de verbindende kracht van verhalen [Signalering] De titel van dit boekje Hoe wij hier ook samen kwamen is afkomstig uit het Surinaamse volkslied. De tekst is een bewerking van de Anton de Kom lezing die Kathleen Ferrier hield. Ze beschrijft zijn levensloop; hij werd dit jaar opgenomen in de Canon van Nederland en schreef...


26-10-2020

Over leven in het wild

Wat de wilde dieren mij leerden [Recensie] Dit boek Over leven in het wild is opgedragen aan alle dieren en mensen die zich inzetten om dieren te beschermen. Martine van Zijll Langhout is wildlife- en zoo dierenarts en getuigt in dit boek niet zozeer met woorden maar vooral door haar tomeloze daadwerkelijke en onbaatzuchtige inzet van haar enorme liefde voor...


25-10-2020

De lege hemel

Over eenzaamheid ]Recensie] “Mensen hebben het vermogen tot eenzaamheid,” (p.43) zegt Marjan Slob, filosoof en columnist in de Volkskrant. Het boek De lege hemel begint met een verkenning van het begrip eenzaamheid waarin duidelijk wordt dat het uiteindelijk een persoonlijke ervaring is, afhankelijk van je karakter en je situatie. Slob probeert het woord eenzaamheid te duiden en wil het persé...


22-10-2020

Ken mijn naam

Namen die in de bijbel aan Jezus worden gegeven [Recensie] Henk Pietersma is een hedendaagse Friese schilder met een markante stijl van werken. Zijn schilderijen zijn meestal enigszins figuratief maar hebben door de wat primaire schetsmatige opzet ook een wat abstract karakter. Zijn werk vraagt om aandacht en het zal daarom niet voor iedereen direct toegankelijk zijn. In 60 schilderijen...


22-10-2020

Oren van Rembrandt

Oog voor het oor De oren van Rembrandt door de ogen van Jan van Driel [Recensie] Het boek Oren van Rembrandt heeft een bijzonder originele invalshoek zoals de titel aangeeft. Ik denk niet dat er veel boeken zijn waarbij dit detail centraal staat. Wellicht is dit het eerste boek dat de aandacht op het oor vestigt. Dat heeft een persoonlijke...


21-10-2020

De slavernij in oost en west

Het Amsterdam onderzoek [Recensie] In 2019 gaf de Amsterdamse gemeenteraad opdracht tot een onderzoek naar de betrokkenheid van Amsterdam bij de slavernij. Ruim 40 experts uit binnen- en buitenland leveren hun bijdrage aan deze bundel en behandelen ieder een bepaald aspect van de slavernij waaruit blijkt dat de stad Amsterdam en haar inwoners op allerlei manieren met de slavernij verweven...


21-10-2020

Nederland uit de lucht geschoten

De vroegste luchtfoto’s 1916 – 1939 [Recensie] Fotografen van ‘Luchtvaartafdeeling’ – de voorloper van de Koninklijke Luchtmacht – gingen aan het begin van de 20e eeuw de lucht in om Nederland van boven vast te leggen. Het boek Nederland uit de lucht geschoten samengesteld door Judith Moortgat is dan ook gemaakt in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie...


20-10-2020

Het leven, daarna

Memoir [Recensie] Na de aanslag op Bataclan in Parijs in 2015 schreef Antoine Leiris zijn boek Mijn haat krijgen jullie niet, waarin hij op indrukwekkende wijze boven de primaire reactie van haat jegens de plegers van de aanslag uitstijgt. Dit boek is een vervolg daarop en beschrijft de jaren daarna. “Het jaar daarna…” zo begint dit boek. Want sinds de...


18-10-2020

Verhalen van hoop

Hoop vanuit ons dagelijks bestaan [Signalering] De titel wekt verwachtingen: verhalen die iets uitstralen en waar mensen moed uit kunnen putten. In veel verhalen zit een zekere diepere spirituele, soms ook esoterisch getinte dimensie over ontmoetingen met engelen en gestorven mensen of inspirerende visioenen. “Er is meer tussen hemel en aarde” is de gedachte op de achtergrond die de auteur...


16-10-2020

Weg van Syrie

Een verhaal van oorlog en liefde “Nee, ik ben misschien lichamelijk gered, maar mijn ziel is verdronken. Heb je al eens gehoord van iemand die duizend keren sterft? Zo ben ik. Ik ben gestorven toen ons huis gebombardeerd werd. Ik ben gestorven toen ik de verscheurde lichamen zag van mijn vader en mijn broer. Ik ben gestorven toen ik mijn...


15-10-2020

Groeten uit Den Haag

Honderd jaar veranderingen in de stad [Recensie] De bouw van de Atlantikwall en een vergissingsbombardement op het Bezuidenhoud in de Tweede Wereldoorlog hebben het aanzien van Den Haag sterk veranderd. Op andere wijze geldt dat ook voor de stadvernieuwing in de Schilderswijk en de Transvaalwijk. Den Haag groeide tussen 1850 en 1900 explosief: van 72.000 naar 270.000 inwoners. Het is...


15-10-2020

Koninklijk blauw

Het mooiste Delfts aardewerk van Willem en Mary [Recensie] Dit boek verschijnt bij de tentoonstelling Koninklijk blauw die momenteel te zien is in het Kunstmuseum in Den Haag. De bloei van het Delfts aardewerk viel samen met de regeerperiode van stadhouder Willem III en Mary II Stuart. Het boek is het zesde deel in een serie boeken over de geschiedenis...


15-10-2020

Juwelen!

Schitteren aan het Russische hof “In pronkzucht van de uniformen, in de weelde van de toiletten, in de rijkdom van de livreien, in de luxe van de versieringen, in al zijn pracht en praal, was het schouwspel zo luisterrijk dat geen enkel hof op aarde zich hiermee kon meten. De verblindende schittering van al die edelstenen, verspreid over de schouders...


14-10-2020

It could only be Heineken

100 voorwerpen, 100 verhalen [Recensie] Uit de 120.000 objecten die de firma Heineken rijk is, zijn er 100 uitgekozen voor dit boek. Ze vertellen het verhaal van deze bierbrouwer in vier tijdperken: 1863 – 1914, 1914 – 1945, 1945 – 1968 en 1968 – 2017. Het boek van kunsthistoricus en journalist Marie Baarspul en fotograaf Ronald Smits opent verrassend met...


14-10-2020

De geest overwint

75 jaar 15 augustus [Recensie] De titel van De geest overwint is afgeleid van de tekst op het Indisch monument en deze tekst verwijst naar de erevelden. Het boek bevat een prachtige selectie van toespraken tijdens herdenkingen op 15 augustus, waarop het einde van de oorlog in Nederlands Indië wordt herdacht. 24 oude foto’s zijn nu ingekleurd om de geschiedenis...


11-10-2020

Jeruzalem, Jeroesjalajiem, Al-Quds

De heilige stad door de eeuwen heen [Recensie] Een heilige stad met vaak onheilige geschiedenis. Hoofdstuk 2 van Jeruzalem, Jeroesjalajiem, Al-Quds laat daar in een historisch overzicht iets van zien. Maar wie écht wil weten hoe de geschiedenis van Jeruzalem moet het boek van Montefiore Jeruzalem lezen al is het natuurlijk niet eerlijk om een bijdrage in een boek met...


08-10-2020

Nieuwe kaders

Schilderkunst, fotografie en film 1920 – 1940 [Recensie] De opkomst van nieuwe media zorgde in het begin van de vorige eeuw voor bijzondere kunsthistorische ontwikkelingen. Fotografie en film beïnvloedden ook de schilderkunst. De kunsthistorisch inleiding op het boek Nieuwe kaders beschrijft het neorealisme in de periode 1920 – 1940, die gekenmerkt wordt door een eigentijdse, zakelijke inslag. Schilder Charley Toorop...


08-10-2020

Groeten uit Groningen

Honderd jaar veranderingen in de stad Groningen [Recensie] In de serie Groeten uit… verscheen dit deel over de stad Groningen. In honderd foto’s wordt de stad verkend. Het doel van deze serie boeken is om de vaak ingrijpende veranderingen van de laatste honderd jaar in beeld te brengen. Daarin is fotograaf Robert Mulder bijzonder goed geslaagd. Hij toont op de...


08-10-2020

Kunst D.V.

(Neo)calvinistische perspectieven op esthetica, kunstgeschiedenis en kunsttheologie “Toch ben ik niet zo in de greep van bijgeloof dat ik zou menen dat beelden in het geheel niet geduld mogen worden. Omdat beeldhouwen en schilderen gaven van God zijn, wil ik echter graag dat die beide kunsten zuiver en rechtmatig gebruikt worden…”, pagina 19. [Recensie] Deze opvatting van Calvijn heeft de...


08-10-2020

Hemelse vensters aan het Woord

Marc Chagall’s gebrandschilderde ramen in de Sankt-Stephanskirche te Mainz [Recensie] Marc Chagall is het meest bekend als schilder en als de maker van de glas-in-lood ramen in het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem. Maar hij maakte ook fresco’s, mozaïeken en keramike en illustreerde boeken. In de inleiding van Hemelse vensters aan het Woord schetsen de auteurs, Jacques J.C. Maas en Nico J....


07-10-2020

Naar buiten

Geschiedenis van Nederlanders en kamperen [Recensie] “Een min of meer geslaagde imitatie van het zigeunerleven”. Zo betitelde sportjournalist en hoofdredacteur van De Kampioen Henri Meyer het opkomende fenomeen van kamperen in zijn tijd, 1905. Dit boek is een impressie van dit ‘zigeunerleven’ en wordt geopend met een voorwoord van Floortje Dessing. Dit boek Naar buiten bevat verhalen van kampeerders en...


06-10-2020

Orkaan in Irma

Verloren aan kanker, gewonnen in trouw [Recensie] 30 augustus 2017 woedde de orkaan Irma en op diezelfde bracht de Herman Delwig (68) zijn vrouw Irma naar het ziekenhuis. De berichten waren niet goed en in februari 2018 overleed zij na een periode van ernstige ziekte. In Orkaan in Irma blikt Herman terug op deze tijd, op haar leven en staat...


03-10-2020

Wildkamperen

Inspiratie & informatie voor overnachten onder de sterren [Recensie] De vier thema’s in dit boek spreken tot de verbeelding: Even ertussenuit, Op avontuur, Op jacht, Op expeditie. Vele sfeervolle foto’s nodigen de lezer uit op er zelf op uit te trekken en allerlei verhalen van mensen met persoonlijke ervaringen van wildkamperen roepen een specifieke sfeer op. Het boek is niet...


02-10-2020

Winterbijen

Bijenhouder in oorlogstijd “Het werk aan het geheime transportmiddel is bijna afgesloten. Ik zal naast de twee nepkasten met de vluchtelingen erin drie goed ontwikkelde volken van in totaal 120.000 bijen meenemen, een groot leger van waakbijen; dan doet niemand ons wat, zeg ik met een glimlach tegen het meisje om iets van haar angst weg te nemen”, pagina 143....


01-10-2020

Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw

De rijkdom van het buitenleven in de republiek [Recensie] “Het aanzienlijk buitenleven van de zeventiende en achttiende eeuw mag inmiddels opgenomen zijn in de canon van de Nederlandse geschiedenis, heel bekend bij het in ons verleden geïnteresseerde publiek is het fenomeen niet”, aldus de auteurs, die de bijdragen in dit boek redigeerden, in hun voorwoord. Dit boek Buitenplaatsen in de...


30-09-2020

Hoveniers van Oranje

Tuinieren in dienst van het koningshuis Functie, werk en positie 1621 – 1732 “Vanuit een cultuurhistorisch perspectief wil dit boek het verhaal vertellen van de hoveniers van het Huis van Oranje die in de zeventiende en begin achttiende eeuw de prinselijke tuinen aanlegden en beheerden”. Aldus auteur Lenneke Berkhout op pagina 13 van dit proefschrift. Zij studeerde geschiedenis en politicologie...


28-09-2020

Human nature

Planeet aarde in onze tijd [Recensie] De actuele toestand van onze aarde is zorgelijk en daarom regelmatig in het nieuws. Meer dan woorden – hoe belangrijk ook – zijn beelden die illustreren wat er op het spel staat. De twaalf fotografen in dit boek zien dat als hun persoonlijke missie. De inleiding maakt duidelijk dat we leven in het antropocene...


28-09-2020

Stedenbouw

Kern en perspectieven Handboek over ontwerp en bouw van de stad [Recensie] De drie auteurs zijn hoogleraar stedenbouwkunde, en universitair (hoofd)docent aan de Technische Universiteit in Delft. Voor wie een moeilijk vak voor uitsluitend vakgenoten verwacht, is dit boek een aangename verrassing. Het is namelijk zeer toegankelijk geschreven, alleen het laatste hoofdstuk is wat theoretischer van aard maar ook prima...


24-09-2020

De allermooiste dorpen van Nederland

50 uitverkoren dorpen [Recensie] De ANWB vroeg haar leden naar hun mening over het mooiste dorp. Zo’n 30.000 mensen deden mee en het resultaat is dit prachtige en sfeervolle boek waarin 50 dorpen worden gepresenteerd. Winnaar is het dorp Winsum in Groningen. Uit eigen ervaring van de afgelopen zomer kan ik zeggen dat de provincie werkelijk een ontdekking is en...


23-09-2020

Jeruzalem

Stad van vrede? [Recensie] Jeruzalem van de Britse historicus Simon Sebag Montefiore, begint met de verovering van Jeruzalem door Titus in 70 na Christus. Dit gedeelte vraagt wel om stalen zenuwen van de lezer want de beschrijving van de gebeurtenissen is van een onvoorstelbare wreedheid. De verwoesting is totaal, de Romeinse soldaten zaaien overal dood en verderf. Wij maken ons...


16-09-2020

Vonkenregen

Augustus 1939. De zomer voor de oorlog begon [Recensie] Je weet waar het op uitloopt en toch is het boek vol spanning die steeds meer naar een climax gaat. De Tweede Wereldoorlog is in onnoemelijk veel boeken beschreven maar de aanloop erheen veel minder. Vonkenregen, geschreven door de Duitse journalist en historicus Hauke Friederichs (1980), belicht die laatste maanden waarin...


16-09-2020

Historische streekatlas NL

De ware schaal van Nederland [Recensie] Geïnteresseerd in Nederlandse regionale geschiedenis en genoten van de Historische atlas NL die eerder dit jaar verscheen? Dan is dit boek een kolfje naar je hand! De Historische atlas NL brengt onze buitengrenzen ten opzichte van ons omringende landen in beeld en bespreekt de ontstaansgeschiedenis van ons Nederland. Deze ‘Streekatlas’ staat stil bij onze...


13-09-2020

Zen en onzin van het leven

Een verzameling klassieke en moderne koans [Recensie] Wat is een koan, zal menig lezer zich afvragen. Het is een vraag en antwoord methode uit de zen-traditie. Door middel van vragen en verhalen met een symbolische en diepere bodem is het de bedoeling dat mensen groeien in openheid voor het leven en tot nieuwe inzichten komen. In het eerste deel legt...


12-09-2020

Wanderlust Europe

The Great European Hike [Recensie] Het boek is te groot om in je rugtas te steken maar wanneer je het thuis doorbladert, krijg je echt zin om er op uit te gaan! De foto’s zijn schitterend en door het vaak grote formaat kom je echt in de landschappen die er worden afgebeeld. Het engelstalige boek is zeer praktisch opgezet in...


09-09-2020

Nederlands Gouden Eeuw

Vrijheid en geldingsdrang [Recensie] De Gouden Eeuw (zeventiende eeuw) is tegenwoordig een beladen term omdat we nu kritisch tegen slavernij en kolonialisme aankijken. Toch kan die term wel blijven bestaan zegt Maarten Prak, hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan de universiteit van Utrecht.  Hij vindt dat “geen opschepperij, maar inzicht” zoals hij schrijft hij in Nederlands Gouden Eeuw al ziet...


08-09-2020

Te intelligent om gelukkig te zijn

De impact van hoogbegaafdheid bij volwassenen [Recensie] De titel is intrigerend en roept wellicht vraagtekens op: hebben verstandelijke capaciteiten en je draai in het leven vinden dan niets met elkaar te maken? Het  suggereert een bijna onoverkomelijk spanningsveld. De ondertitel, Hoogbegaafdheid bij volwassenen, zet de dingen op z’n plaats en geeft aan wat de lezer in dit boek Te intelligent...


03-09-2020

Kunsjt!

Een Joodse kijk op kunst in 50 meesterwerken [Recensie] De voorhuid van David, burgemeester Halsema, The Beatles, het Tuschinki theater, Andy Warhol en het laatste avondmaal van Da Vinci: ze hebben geen enkele onderlinge band maar toch komen ze in dit boek over kunst in de breedste zin van het woord aan bod. Jaron Beekes heeft in dit boek Kunsjt!...


03-09-2020

Van Gogh

Alle schilderijen [Recensie] Dit Engelstalige boek bevat een compleet overzicht van het werk van de Nederlandse schilder Vincent van Gogh. Het blijkt een enorm oeuvre te zijn en dat heeft wel als gevolg dat veel schilderijen vrij klein zijn afgebeeld. Wie in de eerste plaats hecht aan een volledig overzicht van het leven en een presentatie van alle schilderijen die...


02-09-2020

De tolk van Srebrenica

[Recensie] De tolk van Srebrenica heeft een aangrijpend begin dat de lezer direct bepaalt bij de impact van gebeurtenissen op het leven van de auteur. Hij vertelt in dit boek over zijn leven en de wijze waarop hij als tolk voor Dutchbat werkt die niet – kunnen of willen – voorkomen dat zijn ouders en broer van de compound worden...


01-09-2020

Een jaar uit het leven van een basisschooldirecteur

[Recensie] Cordula Rooijendijk schreef eerder vier historisch getinte boeken. Haar nieuwe boek is gebaseerd op haar dagboek van 2019 waarin zij haar ervaringen en tal van gebeurtenissen in en rond school beschrijft. Waarom koos zij destijds voor het onderwijs? “Omdat kinderen de toekomst zijn. Omdat de wereld van straks mooier is als wij met elkaar onze kinderen goed scholen en...


01-09-2020

Het boek der tranen

Wetenswaardigheden over verdriet [Recensie] Wie opziet tegen een emotioneel getint boek kan gerust zijn. Het boek is een vrije mengeling van wetenschappelijke inzichten die als notities worden ingebracht, citaten uit poëzie, literatuur, films en menselijke ervaringen. Auteur Heather Christle is docent creatief schrijven en docent aan de universiteit van Atlanta in de Verenigde Staten. Dit boek is een losse aaneenschakeling...


29-08-2020

Kampioen vakantieboek Nederland

De beste tips voor een vakantie in Nederland [Recensie] Dit boek “helpt je om je eigen stukje Nederland te ontdekken. Te voet, op de fiets of met de auto, van stad tot dorp, van heuvelrug tot strand en alles wat daartussen ligt: er is zóveel te zien en te beleven. Veel plezier met je eigen ontdekkingstocht!” Aldus Frits van Bruggen,...


26-08-2020

Ooggetuige

50 jaar journalist in een veranderende kerk en wereld [Recensie] “Als kind maakte ik de Tweede Wereldoorlog mee, als journalist de Koude Oorlog en nu als freelancer de huidige internationale complexiteit”, pagina 7. Aldus auteur Aad Kamsteeg die een groot deel van zijn leven werkzaam is geweest voor het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroep. In tijdvakken van 10 jaar...


25-08-2020

Terug

Ter herinnering aan Bart en Jelle [Recensie] Jan Gieling is vader van twee zonen die beide zijn overleden. Zij leden vanaf hun 12e   jaar aan een zeldzame stofwisselingsziekte en zijn 27 en 25 jaar geworden. Het boek bestaat uit poëtisch getinte gedachten en korte impressies. De stijl is kort en krachtig, in beknopte bewoordingen worden gebeurtenissen uit hun leven beschreven,...


18-08-2020

Maar waar kom je écht vandaan?

100 verhalen over de Nederlandse identiteit [Recensie] Robert Vuijsje schreef in 2019 de roman Salomonsoordeel over het racismedebat en spreekt sinds 2014 voor de Volkskrant met een Nederlander over zijn of haar afkomst. Uit die artikelenreeks maakte hij voor dit boek een uitgebreide selectie. Vuijsje is persoonlijk bij het onderwerp betrokken en vertelt over gebeurtenissen uit zijn eigen leven. Iedere...


16-08-2020

Licht leven

Een weg naar geluk [Recensie] Nanne van der Leer had een succesvolle carrière als manager in het bedrijfsleven maar vond daar geen innerlijke bevrediging. Na een ingrijpende periode in haar leven, waarin een reis naar Bali een belangrijke rol speelt, voelt zij dat het tijd is voor verandering. Nu leidt zij een bedrijf voor persoonlijke groeiprogramma’s, schrijft gedichten, heeft een...


15-08-2020

De natuur als kompas

Navigeren met behulp van zon, maan en sterren, zee, planten en dieren [Recensie] Tristan Gooley is de oprichter van The Natural Navigator, een school waar mensen leren om zich aan de hand van de natuur te oriënteren en te navigeren. Gooley heeft de nodige praktijkervaring en leidde expedities in allerlei werelddelen. Ook beklom hij bergen, vloog hij met kleine vliegtuigjes...


12-08-2020

Hiroshima

De atoombom die het einde van de Tweede Wereldoorlog inluidde [Recensie] John Hersey was journalist voor Time Magazine, Life en The New Yorker. Hij bezocht als één van de eerste westerse journalisten Hiroshima na de atoombom. De eerste uitgave van dit boek vond in 1946 plaats. Het begin is beklemmend en beschrijft wat zes mensen deden op het moment dat...


12-08-2020

Soldaat van Oranje

Diepgaander dan de musical [Recensie] Miljoenen mensen hebben de musical Soldaat van Oranje inmiddels gezien en nóg trekt de voorstelling volle zalen. Het is de langstlopende voorstelling uit de Nederlandse theatergeschiedenis. Het gelijknamige boek werd in 1977 verfilmd en was toen ook een groot succes. Dit jaar verscheen de 36e druk. Engelandvaarder Erik Hazelhoff Roelfzema beschrijft zijn herkomst en haalt...


11-08-2020

Het leven, het leven

Leven is liefhebben, liefhebben is leven [Recensie] Ivan Wolffers is arts en schrijver en lijdt al 14 jaar aan kanker. In dit boek bundelt hij verhalen en beschouwingen over het leven, het eerste stuk dateert van mei 2014 en de laatste is van april 2020. Het zijn korte impressies waarin hij zijn gevoelens, gedachten en allerlei dagelijkse gebeurtenissen beschrijft. Het...


11-08-2020

Houd afstand, raak me aan

Een zinvolle analyse van de coronatijd [Recensie] Paul Verhaeghe is hoogleraar psychologie aan de universiteit van Gent en stelt in dit boek een aantal vragen die verband houden met de corona situatie: Wat kunnen we weten?Wat moeten we vrezen?Wat mogen we hopen?Wat moeten we doen? Onder het weten staat hij stil bij de betrouwbaarheid van cijfers, hun relativiteit en de...


05-08-2020

De vrijheid van mijn vader

Een markante familiegeschiedenis in oorlogstijd [Recensie] Auteur Ton Roumen (1955) komt uit een traditioneel rooms katholiek gezin waarvan twee kinderen priester worden en er twee het klooster ingaan. Dit gaf hen het nodige aanzien in hun sociale omgeving. Het boek gaat met name over allerlei gebeurtenissen van gezins- en familieleden in oorlogstijd. De titel roept de verwachting op dat de...


04-08-2020

Mijn ontelbare identiteiten

Een indringend verhaal van een ‘andere’ Nederlander [Recensie] De aanleiding tot dit boek is het 40-jarig jubileum van de middelbare school waarvoor Sinan Çankaya, die hier destijds leerling was, wordt gevraagd een toespraak te houden. Hij is migrant van Turkse afkomst en beschrijft op beeldende wijze herinneringen uit zijn jeugd, de leerschool van de moskee en het dorp waar hij...


04-08-2020

Tranen van liefde

Dagboek van een weduwnaar [Recensie] “Tien jaar later. Tien jaar zonder Jennifer, mijn vrouw en moeder van onze zonen Sander en Eamonn.” Zo opent de inleiding bij deze nieuwe en uitgebreide uitgave van dit dagboek waarin Tim Overdiek, destijds journalist bij NOS nieuws en nu werkzaam als coach, zijn gevoelens en ervaringen optekent. Eerder verscheen van hem Als de man...


02-08-2020

De kracht van verbinding

Sociale verbintenis als sleutel tot een betere gezondheid en een fijnere wereld [Recensie] In een persoonlijk getinte inleiding legt Vivek Murthy inhoud en doel van zijn boek uit. Murthy is arts en gezondheidsexpert in de Verenigde Staten was tijdens het presidentschap van Obama de belangrijkste adviseur op het gebied van volksgezondheid. Hij legt uit dat eenzaamheid een subjectief gevoel is...


30-07-2020

Surprising Europe

Een autobiografische reis [Recensie] Sabine de Milliano heeft zich toegelegd op fotografie naast haar studie aan de TU in Delft. In het boek legt zij uit hoe zij met fotografie bezig is geweest en ook vertelt zij over de techniek van fotografie, met name over de belichting. Zij legde in tien jaar 100.000 km af en reisde door 50 Europese...


28-07-2020

Basisboek literatuur

Literatuur volgens het boekje [Recensie] Dit is de zevende herziene druk die nu volledig in kleur is uitgevoerd. Het boek is bestemd voor HBO studenten en leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De auteurs zijn docent aan de lerarenopleiding Nederlands van de NHL Hogeschool. Het boek kent – uiteraard – een goede opzet en bespreekt in een aantal...


28-07-2020

Met ons gaat het nog altijd goed

Acht sombere mythes over Nederland ontrafeld [Recensie] Dit boek stemt optimistisch. De auteur, Peter Hein van Mulligen is hoofdeconoom bij het CBS, wil tegenwicht bieden aan een vaak overheersende sfeer van pessimisme waarin we met elkaar het gevoel hebben dat ontwikkelingen de verkeerde kant op gaan. “Is er wel ruimte voor goed nieuws?” vraagt de auteur zich af. Er komen...


25-07-2020

Nederland

Vakantie in eigen land [Recensise] Deze inspirerende reisgids voor ‘rust en ruimte’ in ons eigen land is opgezet aan de hand van de 20 nationale landschappen. Want: “Nederland heeft gelukkig meer veel meer te bieden dan de bekende steden, de populaire natuurgebieden en grote vakantieparken. Het zijn juist de onbekend regio’s die je aangenaam zullen verrassen en waar geregeld een...


18-07-2020

Reishandboek Luxemburg

Rijk aan cultuur en natuur [Recensie] In de serie handzame boekjes voor toeristen ‘Reishandboeken’ verscheen dit deel over het groothertogdom Luxemburg dat sinds 1890 als zodanig bestaat. Ook dit boekje is van een dusdanig formaat dat het gemakkelijk kan worden meegenomen. Het nadeel is dat het lettertype tamelijk klein is waar oudere lezers wellicht wat moeite mee hebben. Het boekje...


15-07-2020

Constant en in beweging

Vorm en betekenis van herdenkingsrituelen [Recensie] Wie van ons weet dat de 2 minuten stilte uit Groot Brittannië komt waar men na het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 de omgekomen militairen herdacht? De kernvraag in deze interessante studie van het Nationaal Comité 4 & 5 mei is: “hoe kunnen rituelen van herdenken en vieren in de toekomst betekenisvol...


14-07-2020

Als risico's viraal gaan

Welke wereld na corona? “Infectieziekten zijn er altijd geweest, maar af en toe krijgen we te maken met een meer dan normale toename van een bepaalde infectieziekte. Dan spreken we over een epidemie. Wanneer die epidemie zich wereldwijd verspreidt, spreken we over een pandemie”, pagina 10. [Recensie] De auteur is hoogleraar in Antwerpen, senior onderzoeker aan het Kenniscentrum Gezinswetenschappen en...


13-07-2020

De oorsprong van taal

Waar, wanneer en waarom de mens begon met praten [Recensie] “Taal kan de sleutel zijn die ons tot mens maakt”, pagina 15. Mensen spreken en leven in talen, momenteel zo’n 4000 – 7000 wereldwijd. Fascinerend is het feit dat een tiende van deze taal door stammen in Nieuw Guinea wordt gesproken. Dit boek gaat over de geschiedenis van taal in...


12-07-2020

De coronastorm

Hoe een virus ons verstand wegvaagde [Recensie] Centraal in het boek De coronastorm staat de ‘historiciteit’ van de corona crisis: “iedereen wordt geraakt door actuele gebeurtenissen en is in die zin in de geschiedenis… opgenomen”, pagina 12. De auteur, hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit en deken van de Radboud Honours Academy, Rene ten Bos, presenteert eerst kort andere filosofen...


08-07-2020

75 jaar vrijheid

Een menselijk boek waarin vrijheid wordt herdacht [Recensie] Het CPNB wil een eigen bijdrage leveren aan de viering van 75 jaar vrijheid. De gedachte daarachter zal zijn dat vrijheid van drukpers en meningsuiting wezenlijk is voor het functioneren van de democratie. In de Tweede Wereldoorlog werd de pers direct na de inval van de Duitsers aan banden gelegd. Het is...


07-07-2020

Ik houd je hand vast

Troostrijke gesprekken van verpleegkundige met haar patienten [Recensie] Auteur Janie Brown studeerde psychologie en geneeskunde en is werkzaam als verpleegster en raadgever bij kankerpatiënten met terminale prognoses. Het begin van het boek is persoonlijk wanneer zij vertelt over het ziekteproces van haar oma. Ze heeft een duidelijk doel voor ogen met dit boek en wil “… eraan bijdragen dat we...


02-07-2020

Kim Kroes: De vrouw het universum van de aarde

Eigen vrouw als inspiratiebron voor kunst [Recensie] “In de schets of een minder uitgewerkt kunstwerk is het handschrift vaak beter zichtbaar en wordt er meer ruimte gelaten aan de fantasie van de toeschouwer,” aldus de auteur en kunstenaar Kim Kroes. Hij is de zoon van een Haagse schilder maar zijn eigen kracht ligt in het scheppen van beelden in marmer...


01-07-2020

Reni's reis

Persoonlijke geschiedenis van Joods meisje tijdens WOII [Recensie] Na veertig jaren zwijgen, was Irene Butter er aan toe om haar levensverhaal te vertellen. Sinds ze dat doet, heeft ze de vrijheid van het spreken over moeilijke jaren in haar leven ervaren. Het geeft haar innerlijke ruimte en het feit dat een jonge generatie naar haar verhaal wil luisteren, doet haar...


28-06-2020

De tweede berg

Groeien in levenswijsheid [Recensie] David Brooks is een veel gelezen columnist in The New York Times en docent aan de Yale University. In dit boek bespreekt hij twee manieren van leven in het symbool van de berg. De eerste berg – het doel dat wij nastreven – wordt getypeerd door ons ego: “De doelen op die eerste berg zijn de...


28-06-2020

De Munsterabdij van Roermond

Handboek over een fraaie abdijkerk [Recensie] Dit boek wil de lezer ertoe aanzetten om zich te “verwonderen over dat wat we zien,” aldus het voorwoord. Het boek is gebaseerd op het promotieonderzoek van Erik Caris en verschijnt precies 800 jaar na de inwijding van de kerk in oktober 1220. Het boek is fraai geïllustreerd en een bijzondere vermelding verdienen de...


25-06-2020

Verlaten straten

De wereldwijde schoonheid van de leegte [Recensie] In de begintijd van corona was het straatbeeld anders: “In de lege stille steden gebeurden ondertussen bijzondere dingen. De klank van de stad veranderde. Dieren lieten van zich horen. Het gemiauw, geblaf en gefluit werd niet langer overstemd door toeterende auto’s, optrekkende scooters of lawaaierige feestvierders… In grachten en op stranden krioelde het...


23-06-2020

Casper, een rouwboek

Waar ben je, lieve broer? [Recensie] Dit boek is een hartekreet waarin auteur Uus Knops haar broer mist die tijdens een vakantiereis door een ongeval om het leven is gekomen. De auteur combineert haar deskundigheid als psychiater en psychotherapeut met haar persoonlijke ervaring wanneer blijkt dat haar broer niet meer zal terugkeren. Ontroerend is de laatste mail van Casper aan...


18-06-2020

Unesco's levend erfgoed

Traditionele gewoontes en gebruiken in beeld [Recensie] Dit boek brengt bijzonder erfgoed uit met name Europa en Azië in beeld maar ook andere werelddelen, behalve Australië, zijn vertegenwoordigd. De keuze voor dit erfgoed heeft vanuit antropologisch oogpunt plaatsgevonden. Het gaat om folklore, feesten, festivals, dans, zang, theater maar ook paardensport en de vervaardiging van allerlei producten krijgen veel aandacht. Het...


17-06-2020

Zwanenzang 1945

Een indrukwekkend boek over het dramatische einde van WOII Walter Kempowski was een Duitse schrijver die in 2007 overleed. Hij is tientallen jaren bezig geweest om een reeks boeken over de Tweede Wereldoorlog, samengesteld uit dagboeken en brieven, te schrijven en daar mogen we hem dankbaar voor zijn. Dit boek Zwanenzang 1945 vormt het tiende en laatste deel in deze...


16-06-2020

Na de quarantaine

Hoe verder? Een poging tot visie [Recensie] Deze bundel met beschouwingen over de corona crisis zit misschien nog te dicht op de actualiteit om voldoende diepgang en vernieuwende visie toe te voegen. Denker des Vaderlands, Daan Roovers, tevens docent aan de UvA, stelt: “De coronacrisis maakt ons duidelijk dat het scherpe onderscheid tussen mensen en natuur alleen bestaat in ons...


16-06-2020

Het wonder van de kleine goedheid

In tijden van eenzaam sterven en beperkt afscheid [Recensie] Dit boekje is een hartstochtelijk pleidooi uit het hart van beide auteurs, de Vlaams klinisch psycholoog Manu Keirse en programmamaker bij de KRO-NRCV Leo Fijen. Zij schreven elkaar gedurende twee weken brieven over sterven in een tijd van corona en alle beperkingen die dit met zich meebrengt in zieken- en verpleegtehuizen. De auteurs staan stil...


10-06-2020

Spoor van mensen

Mensen en treinen [Recensie] Niet het materieel maar de mens staat centraal in dit boek, al valt het een natuurlijk niet van het ander te scheiden. De gekozen invalshoek is origineel want boeken over treinen zijn er in de loop der jaren genoeg verschenen. De auteur, liefhebber van het spoor met een grote fascinatie voor dit rollend materieel, heeft de...


10-06-2020

Ik wil je laten weten dat we er nog zijn

Een overlevende van de Tweede Wereldoorlog vertelt haar verhaal [Recensie] “Ik ben een kind van overlevenden van de Holocaust. Dat betekent per definitie dat het een tragisch, gecompliceerd verhaal is”, aldus de Esther Safran Foer aan het begin van haar boek. Zij begint een intensieve zoektocht om sporen van een uitgewist verleden te achterhalen en getroost zich veel moeite om...


09-06-2020

Het jaar van magisch denken

Verslag van een bewogen jaar [Recensie] In dit boek beschrijft de Amerikaanse schrijfster, Joan Didion, haar ervaringen en gedachten van een jaar waarin haar man plotseling overleed en vrijwel tegelijk haar dochter in coma raakt (maar hier wel weer goed uitkomt). In het begin beschrijft zij hoe een gewone dag ineens van karakter verandert en zij vergelijkt haar persoonlijke ervaring...


06-06-2020

Lonely Planet: Wijnroutes Europa

Een reisboek voor de liefhebbers van wijn [Recensie] Wie een goed glas wijn kan waarderen én interesse heeft in de landen waar ze vandaan komen, vindt in Wijnroutes Europa een sfeervolle gids die je op de smaak brengt. De lezer komt iets meer – maar ook weer niet te diepgravend en te specialistisch – te weten over de wijngoederen en...


03-06-2020

Bevrijdingsroute Europa

Sporen van oorlog ontdekken [Recensie] “De bevrijding werd pas een haalbare onderneming na drie en een half jaar oorlog – de voorwaarden voor succes kwamen samen in het voorjaar van 1945,” staat in het hoofdstuk Introductie tot de bevrijding van Europa van Bevrijdingsroute Europa. Het boek brengt het proces van bevrijding in acht Europese landen in kaart. Ieder land wordt...


01-06-2020

De toekomst van Nederland

Bezorgdheid omzetten in visie [Recensie] Auteur van De toekomst van Nederland, Floris Alkemade, is sinds 2015 Rijksbouwmeester en als zodanig voorzitter van het College van Rijksadviseurs. De Rijksbouwmeester adviseert aan minister van Binnenlandse Zaken en Directeur-Generaal van het Rijksvastgoedbedrijf. Alkemade bewaakt en bevordert de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit van rijksprojecten en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de architectuur en de stedelijke...


30-05-2020

Expeditie achtertuin

Ontdekkingstocht door Nederland [Recensie] In een persoonlijke inleiding stellen auteurs Bas van Oort en Dirk Wijnand zich aan de lezer voor. Beide zijn enthousiaste reisjournalisten die al heel wat landen van de wereld hebben doorkruist en daar fotografisch verslag van hebben gedaan. Nu vonden zij het tijd worden om hun eigen land beter te leren kennen en daarom zijn ze...


27-05-2020

Zwarte jaren

Nederland in oorlogstijd [Recensie] “Wat bezielt iemand om de geschiedenis van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog in één deel samen te vatten?” Met die vraag opent dit boek die de auteur vervolgens probeert te antwoorden. Hij bespreekt in de inleiding diverse bekende boeken, films en tv series. Historicus Han van der Horst heeft niet de pretentie nieuwe feiten of een...


26-05-2020

Omgaan met verlies en rouw

Verder leven na een ingrijpende gebeurtenis [Recensie] De inleiding van Omgaan met verlies en rouw heeft een persoonlijke toon waarin auteur Barbelo Christina Uijtenbogaardt zich bewogen tot de lezer richt. Zij wil hem/haar echt iets meegeven om na het overlijden van een geliefde de draad van het leven weer op te pakken. Vanaf 1992 gaf Uijtenbogaardt als pedagoog stervensbegeleiding aan...


20-05-2020

"Wij weten niets van hun lot"

Wat wisten Nederlanders van de shoa? De titel van dit boek is ontleend aan een dagboekfragment van de Jodin Etty Hillesum, die in haar dagboek schreef tot ze in september 1943 vanaf Westerbork naar Auschwitz werd gedeporteerd en gaat om “de vraag of we het gewuszt haben”. De auteur, docent geschiedenis aan de universiteit in Leiden, staat stil bij de...


17-05-2020

Wees hier

Wijsheid over leven hier en nu [Recensie] “Gehechtheid. Leegte. Mededogen. Bestaan”. Met deze woorden opent dit boek dat een vraaggesprek is tussen de dalai lama en de Japanse schrijver en cultureel antropoloog Noriyuki Ueda. Dit boek biedt een mooie ingang tot zijn boeddhistische gedachtewereld waaruit respect en aandacht voor het leven zoals zich dat aan ons voordoet, centraal staan. Hoewel...


13-05-2020

Grijs verleden

Grijstinten tussen goed en kwaad in de oorlogsjaren [Recensie] “Eerst was er de oorlog, daarna het verhaal van die oorlog. De oorlog was erg maar het verhaal maakte de oorlog nog erger”. Met deze zin opent dit boek, verwijzend naar de eerste uitgave van dit boek 20 jaar geleden. Deze uitspraak werd toen – begrijpelijk – verkeerd uitgelegd maar de...


10-05-2020

Socrates op sneakers

Goede vragen stellen is een kunst “Goede vragen leiden tot en sterke antwoorden”. Elke Wiss, theatermaker en praktisch filosoof, ziet graag mooie gesprekken tussen mensen tot stand komen. Zij houdt in Socrates op sneakers een hartstochtelijk pleidooi voor het stellen van de juiste vragen die het onderlinge contact stimuleren, verrijken en verdiepen. “Dit boek is daarom voor dapper denkers. Voor...


06-05-2020

Nederland in de Middeleeuwen

50 vensters op een boeiende periode Nederland in de Middeleeuwen laat zien “… hoe een drassige uithoek van het Romeinse Rijk zich ontwikkelde tot een veelzijdig en gecompliceerd verbond van graafschappen, hertogdommen en heerlijkheden, agrarische en handelsgemeenschappen, steden en dorpen, op zand, veen en klei, langs de rivieren en de Noordzeekust”, aldus de inleiding van dit interessante boek. De auteur...


06-05-2020

Oorlogsgesprekken

Bekende Nederlands staan stil bij hun verleden [Recensie] Deze gesprekken openden “een zolderkamertje in het geheugen” zoals de journalisten Leonard Ornstein en Larissa Pans het prozaïsch omschrijven in hun inleiding van hun boek Oorlogsgesprekken. Onder de mensen die zij hebben gesproken, bevinden zich veel bekende Nederlanders. Ze hebben een zeer uiteenlopende achtergrond: kinderen van verzetsstrijders, een kind van een ‘foute’...


06-05-2020

Boeren blijven

Een boek voor liefhebbers van het platteland [Recensie] 50 jaar geleden waren er 750.000 mensen in 410.000 bedrijven in de agrarische sector werkzaam (in 2018 was dat nog maar 235.000). Dit boek brengt de ontwikkelingen van de laatste 50 jaar in beeld waarbij de nostalgie van het verleden de nadruk krijgt. Vele sfeervolle grote foto’s brengen de lezer dicht bij...


06-05-2020

De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s

Foto’s die wij met elkaar hebben aangedragen [Recensie] In het kader van het jubileum van 75 jaar bevrijding werd er een fotoproject opgezet waarbij mensen werden opgeroepen om door hen gemaakte foto’s in te zenden. Er kwamen honderden foto’s binnen met tal van bijzondere ontdekkingen omdat er situaties waren vastgelegd waarvan tot dusverre weinig of geen beeldmateriaal voorhanden was. Een...


05-05-2020

Een pleister tegen tranen

Een warm hart voor kinderen met verdriet [Recensie] Eén op de vier à vijf kinderen heeft te maken met ziekte en dood in het gezin. Dat is geen gegeven waar we direct aan denken wanneer we kinderen om ons heen zien. Die lijken in onze – oppervlakkige – optiek toch vooral onbezorgd door het leven te gaan. Het boek Een...


04-05-2020

Tot het einde der tijden

Een wetenschappelijke zoektocht naar het einde van het leven [Recensie] “In de volheid van de tijd zal al het leven sterven.” Deze sombere waarheid is min of meer de conclusie van Brian Greene, hoogleraar natuurkunde aan de Columbia University in de Verenigde Staten, in dit boek waarin hij zich bezint op ons menselijk doen en laten dat uiteindelijk in het niets...


02-05-2020

Nederland bevrijd

De Tweede Wereldoorlog toegankelijk verteld [Recensie] De Joden moesten voor hun ster 4 cent betalen en deze werd gemaakt door een textielfabriek in Enschede. Dit is misschien wel het meest markante feit dat in dit boek naar voren komt. Het boek is zeer overzichtelijk opgezet in drie delen: Tijdens de oorlog; Nederlands – Indië, waarvoor veel aandacht is; Na de...


29-04-2020

De geldjas van Max Nord

Verhalen over Amsterdamse verzetsgroepen [Recensie] De opvallende titel is ontleend aan het verhaal van Parool journalist Max Nord die in de Tweede Wereldoorlog een bijzondere jas droeg. Deze was op vernuftige wijze voorzien van geheime vakken waarin hij dagelijks grote sommen geld vervoerde. Naast dit verhaal zijn in dit boek meer verhalen gebundeld van twee verzetsgroepen in de Michelangelostraat in...


29-04-2020

Atlas van WO II

Fraaie kaarten en indrukwekkende foto’s [Recensie] “De treurige ironie wil dat het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is terug te voeren op de Eerste Wereldoorlog, die wel ‘de oorlog om een einde aan oorlog te maken’ is genoemd”, pagina 12. Zo opent de fraai uitgegeven Atlas van WO II dat is opgezet in vijf hoofdstukken: Afglijden naar oorlogDuitse triomfenDe oorlog...


29-04-2020

Terug naar Birkenau

“Nee! Zo was het niet!” [Signalering] “Het was een mooi gezicht,” zo opent dit boekje wanneer de schrijfster na de oorlog in Birkenau terugkomt waar ze in de Tweede Wereldoorlog in het concentratiekamp was opgesloten. Ze worstelt met de ogenschijnlijk lieflijke omgeving waaraan zij bittere herinneringen bewaart. Het kán om die reden niet mooi zijn. Ginette Kolinka werd in 1925 geboren in...


28-04-2020

Mythen over zelfmoord

Een pleidooi voor een zuivere benadering [Recensie] Derek de Beurs, verbonden aan het Trimbos instituut en de afdeling klinische psychologie van de VU, heeft met dit boek een missie: misverstanden over suïcide weerleggen zodat er een beter beeld ontstaat van hen die uit het leven stappen. Dagelijks nemen vijf mensen in ons land dit ingrijpende besluit en wereldwijd gebeurt het...


28-04-2020

Sociale psychologie

Handboek over hoe mensen samenleven [Recensie] “De mens is een sociaal dier, hij is niet gemaakt om alleen te leven”. Met deze uitspraak van de Griekse filosoof Aristoteles opent dit boek en dit kernachtige citaat geeft op treffende wijze de strekking van dit boek weer. De wetenschap van de sociale psychologie richt zich niet op het individu maar plaatst mensen...


26-04-2020

Wat is dan goed?

Vraaggesprekken als een zoektocht naar goedheid ]Recensie] “Het goede is … dat ik de ander als uitgangspunt neem bij mijn zoeken naar welzijn” aldus Jan Keij, Amsterdams filosoof. Hij is gefascineerd door de Franse filosoof Emmanuel Levinas voor wie de medemens, die hij de Ander noemt, centraal staat. In ontmoeting tussen mensen gaat er een appèl van anderen uit en...


26-04-2020

In wolken uitgesneden

Een palet van liederen en schilderijen [Recensie] René van Loenen leverde als tekstdichter een belangrijke bijdrage aan het Liedboek voor de kerken. In dit boek bracht hij 71 van zijn mooiste teksten bij elkaar. Het is een gevarieerd geheel van tien teksten bij gedichten van de theoloog Dietrich Bonhoeffer,, teksten als kyrië en credo, liederen voor doop en avondmaal en...


22-04-2020

Vuur en duisternis

De totale vernietiging van een stad en haar inwoners [Recensie] “Florence aan de Elbe” werd Dresden genoemd tot de dag kwam waarop deze stad tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog tóch nog deelde in het bittere lot dat zoveel andere Duitse steden ten deel was gevallen. Het was een meedogenloos bombardement waarbij de geallieerden alles uit de kast haalden....


22-04-2020

De Koude Oorlog

Een sluimerend conflict van politieke tegenstellingen [Recensie] “Ze zagen eruit als gewone mensen”: woorden van een soldaat uit het Rode Leger over de Amerikaanse troepen. Een soldaat uit het Amerikaanse leger zei over het Russische leger: “Als je ze een Amerikaans uniform zou aantrekken, hadden het Amerikanen kunnen zijn!” Met dit treffende citaat zet dit boek in bij het einde...


22-04-2020

Verbinding verbroken

Familiegeschiedenis in de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog [Recensie] “… voor het overgrote deel van de Nederlandse bevolking begon de oorlog eerst echt in september 1944,” aldus de auteur van Verbinding verbroken. Natuurlijk was deze oorlog al in mei 1940 begonnen en werden de gevolgen van de Duitse bezetting in de loop van dat jaar al merkbaar. Daarna werd...


19-04-2020

Belijdenissen

Oud-christelijk hoogtepunt in de wereldliteratuur [Signalering] “Onrustig is mijn hart totdat het rust vindt in U”. Dit zijn bekende woorden uit dit boek waarin veel hedendaagse mensen zich maar al te goed herkennen. Het boek Belijdenissen behoort tot de klassiekers van de wereldliteratuur en is geschreven door Aurelius Augustinus die leefde van 354 – 430 in het noorden van Afrika...


15-04-2020

Oorlogskinderen

Oorlog gaat eigenlijk nooit meer voorbij [Recensie] In de inleiding van Oorlogskinderen stelt auteur Coen Verbraak goede en prikkelende vragen: “Wat betekent het als je als jongen in de jaren dertig opgroeide in Berlijn, en je met je hakenkruisvlaggetje naar Hitler hebt staan zwaaien terwijl je vader Joods was? Hoe groeit iemand op die als baby in een jappenkamp heeft...


15-04-2020

Engel van Arnhem

Een moedige vrouw in de vuurlinie “Ze is geweldig. Net mijn moeder!” Die dankbare uitlating van een gewonde geallieerde soldaat typeert kernachtig de betekenis van deze vrouw tijdens de Slag om Arnhem. [Recensie] Kate ter Horst is moeder van vijf jonge kinderen en woont ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in de pastorie naast de Oude Kerk in Oosterbeek. In...


14-04-2020

Kinderen helpen bij verlies

Een liefdevol boek vol levenswijsheid “De vergeten rouwenden,” zo noemt auteur Manu Keirse kinderen jonger dan 18 jaar. In Nederland en België verliezen jaarlijks ruim 8000 kinderen een ouder en ruim 3000 kinderen maken het overlijden van een broer of zus mee. Toch is er nog altijd te weinig aandacht voor hun verdriet vanwege een dergelijk ingrijpende verlies dat zij...


11-04-2020

Cols

Indrukwekkende bergtoppen in Europa [Recensie] Voor liefhebbers van bergen is dit een mooi boek! Het biedt een fraaie staalkaart van gebergten in Europa waarbij het accent ligt op wegen die het mensen mogelijk maken om hierdoor te trekken. Zo komen we prachtige foto’s van passen tegen in Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje en Portugal. Deze foto’s zijn door de auteur...


09-04-2020

De schilders van Urk

Een markant vissersplaatsje sfeervol verbeeld “Ik heb een zwak voor Urk, het voormalige eiland in de Zuiderzee. Voor het nog altijd pittoreske vissersdorp met zijn groen geverfde topgevels gelegen aan een wirwar van steegjes en erfjes. Voor de haven met scheepswerf en de geur van teer en touw. Voor de witte vuurtoren met blik op oneindig”. [Recensie] Zo opent dit...


08-04-2020

Een wrang feest

Bevrijding in 1945 had ook een gewelddadig rouwrandje 160 mensen zijn tussen 4 en 8 mei 1945 het slachtoffer geworden van schietincidenten, vaak tussen mensen van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) en Duitse soldaten van wie ook 60 de dood vonden. [Recensie] Een wrang feest werpt een ander licht op de bevrijding die niet voor iedereen feestelijk was. Dat er op...


07-04-2020

Troost die ertoe doet

Hoe mensen omgaan met verlies en moeite in hun leven [Recensie] “Het hart van een mens is als het kleed van de arme; op de plek waar het is hersteld, is het ’t sterkst”. Deze uitspraak van de Franse schrijver en journalist Paul Brulat (1866 – 1940) is wat mij betreft de parel van Troost die ertoe doet én ook...


01-04-2020

De Bosatlas van de Tweede Wereldoorlog

Vijf jaren die het verloop van de geschiedenis bepaalden [Recensie] De titel van deze atlas dekt de lading niet want bijna de helft van dit boek gaat over de periode na de Tweede Wereldoorlog waarbij ook de meest actuele ontwikkelingen ter sprake komen. Uiteraard zijn deze direct of indirect allemaal gevolgen van deze oorlog en daarom is het wel zinvol...


31-03-2020

Nooit meer Fanta

Een bewogen verhaal over verlies [Recensie] De opvallende titel van dit boek is afgeleid van het feit dat de vader van de auteur, de bekende journalist Max van Weezel, in de periode van zijn ziekte graag en veel Fanta uit een blikje dronk. Met pijn constateert zijn dochter die dit boek schreef na zijn overlijden: “Nooit meer Fanta. Nooit meer...


27-03-2020

Transport XX

Dit lijkt een jongensboek, maar is waar gebeurd [Recensie] Drie jonge mannen, met slechts één pistool, een petroleumlamp en wat eenvoudig gereedschap, overvallen een trein die met Joden naar Auschwitz op weg is. Het klinkt misschien als een Bob Evers detective jongensboek maar het is waar gebeurd en kende een behoorlijk succesvolle afloop. Het verhaal speelt in België en daarom...


26-03-2020

Allemaal wonderen

Verwondering door de eeuwen heen [Recensie] Opvallend actueel is de omschrijving die kerkvader Augustinus van een wonder geeft: “Ik noem een mirakel alles wat zijnde moeilijk en ongewoon de verwachting en de macht van de toeschouwer die zich verbaast, overstijgt”, pagina 6. Wij zouden het vandaag eigenlijk niet veel anders formuleren: hetgeen wij een wonder noemen, ver-wonder-t ons en maakt...


26-03-2020

Delfts zilver

De onverwachte rijkdom van een Hollandse stad Zilver is niet het eerste waar je bij de stad Delft aan denkt maar dit boek overtuigt de lezer van het tegendeel. De zilverkunst stond destijds zelfs in hoger aanzien dan de schilderkunst, iets dat we nu amper meer kunnen voorstellen. [Recensie] In de bloeiperiode van de 16e – 18e eeuw waren in...


25-03-2020

1945 - De afrekening

Bevrijding met een schaduwrand [Recensie] Je verwacht een andere titel van dit zesde en laatste deel in de serie Leven in bezet Nederland: bevrijding en dan het liefst met een uitroepteken. De andere titels van de voorgaande delen gaven steeds treffend de sfeer van dat jaar weer. 1945 was óók het jaar van de afrekening maar toch was dat niet...


23-03-2020

De wonderen van de woestijn

Over zandstormen, leegte en jezelf oriënteren [Recensie] “Brandend zand en nergens water…” Dit liedje van Anneke Grönloh uit 1962 zal veel – vooral wat ouderen – te binnen schieten wanneer ze aan een woestijn denken. Populair gezegd: een onmetelijk grote zandbak. Dat is niet helemaal onwaar maar woestijn is zoveel méér en vaak ook verrassend ánders. Auteur Michael Martin maakte...


21-03-2020

Fietsen langs het Pieterpad

Van Pieterburen naar de Pietersberg (of omgekeerd) Fietsen langs het Pieterpad biedt een alternatief voor mensen die het bekende Pieterpad per fiets willen afleggen. Dat kan niet helemaal maar de auteur heeft zoveel mogelijk naar aansluiting bij het Pieterpad gestreefd en is daar goed in geslaagd. De fietsroute is grotendeels opgebouwd uit fietsknooppunten maar wijkt daar soms vanaf om de...


18-03-2020

Inferno

Gewone mensen in WO II “Dit boek gaat in de eerste plaats over menselijke ervaringen,” zo opent dit lijvige boek dat een breed beeld schetst van de Tweede Wereldoorlog. Max Hastings – Brits historicus, journalist en documentairemaker – wil vooral laten zien “wat het conflict betekende voor tal van gewone mensen in vele samenlevingen, die er actief dan wel passief...


17-03-2020

24 van de 100.000

Gesprekken met overlevenden van suïcidale perioden [Recensie] Dagelijks proberen zo’n 260 Nederlanders een einde aan hun leven te maken; dat zijn er ieder jaar ongeveer 100.000. Verreweg het grootste deel van deze mensen overleeft deze suïcidepoging en die groep komt in dit boek naar voren. De auteur, die spreekt uit eigen ervaring en daarom weet wat er in deze mensen...


16-03-2020

Terug naar Rottumerplaat

[Recensie] Na een proefweek in augustus 2018 verbleef het echtpaar, dat samen dit boek schreef, van maart tot augustus 2019 op Rottumerplaat. Aaldrik Pot was boswachter in Drenthe en is nu provinciaal adviseur voor Staatsbosbeheer. In de inleiding vertellen Pot en Branderhorst iets over hun motieven en achtergronden. Ze zijn geboeid door wat genoemd wordt de ‘diepe ecologie’, van de...


12-03-