Marreveld, Monique

Marreveld, Monique

6 Recensies

15-10-2019

Het alternatief

Door-denken in 2014: Het Alternatief     [Recensie] Het was misschien wel het meest besproken onderwijsboek van 2013: Het alternatief, weg met de afrekencultuur in het onderwijs! Docenten wiskunde en geschiedenis RenĂ© Kneyber en Jelmer Evers slaagden erin veel los te maken met Het alternatief. Tot in Den Haag aan toe, waar minister Bussemaker hun oproep onderschreef het onderwijssysteem ‘te...


11-12-2018

Open ogen in een kleurrijke klas

Leraar telt zwaar in kleurrijke klas Verwachten we van leraren in een kleurrijke klas meer of andere competenties dan van een leraar in een ‘gewone’ klas? Deze vraag stelt Maaike Hajer in haar boek Open ogen in de kleurrijke klas. Het antwoord luidt ontkennend. [Recensie] De tips en adviezen die Open ogen geeft, zijn nuttig voor iedere leraar. Waar het...


23-10-2018

Volgers en vormers

Onderwijs is opvoeden Tobias Reijngoud maakte een boeiend boekje waarin hij opinieleiders laat filosoferen over de stelling: onderwijs is opvoeden. Kinderen leren wat de maatschappij van ze vraagt (ze worden volgers) en leren toch zelf te blijven denken (vormers). [Recensie] Zal de wal het schip keren? Langzamerhand lijkt de oppositie tegen de grote nadruk op taal en rekenen in het Nederlandse...


11-09-2018

Participatie in het onderwijs

Onderzoek door leerlingen [Recensie] Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, zegt hoogleraar Juliette Walma van der Molen. Iets doen met dat gegeven is de crux van het boek Participatie in het onderwijs, onderzoek met en door leerlingen (2014) van Petra Ponte. Aanleiding voor het boek vormen de ervaringen met het LAMO-onderzoeksnetwerk (Leerlingen Als Mede-Onderzoekers) dat Ponte tussen 2008 en 2012 leidde vanuit...


04-09-2018

De pedagogisch sensitieve leraar

Pedagogiek [Recensie] Naarmate de overheid meer focust op toetsing in het onderwijs, lijkt de aandacht voor pedagogiek juist toe te nemen. Want hoe houd je leerlingen heel in competitieve tijden? Hoe zorg je ervoor dat ze zo goed in hun vel zitten dat ze willen presteren? Anouke Bakx brengt in De pedagogisch sensitieve leraar twee schijnbaar tegengestelde werelden bij elkaar: die van het...