Cohen, Jaap

Cohen, Jaap

(1980) is historicus. Hij verbindt graag de actualiteit aan de geschiedenis (en andersom) en publiceert daarover in uiteenlopende boeken, kranten en tijdschriften. Daarnaast schrijft hij recensies in NRC Handelsblad en Geschiedenis Magazine.jaapcohen.nl
In 2015 promoveerde hij aan de UvA op De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira. Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis (Querido). Eerder verscheen What’s New? 100 vergelijkingen tussen het verleden en vandaag (Querido, 2011). Momenteel werkt hij aan een biografie van Theo van Gogh.

10 Recensies

05-06-2019

Gemmeker. Commandant van Kamp Westerbork

Ad van Liempt ontmaskert ‘de kille leugenaar’ van Westerbork In zijn biografie van de kampcommandant van Westerbork ontmaskert Ad van Liempt deze ‘gentleman’ als een kille leugenaar. Zo toont hij aan wat de Nederlandse en Duitse rechters niet is gelukt. [Recensie] Elke dinsdagochtend staat hij er, Albert Konrad Gemmeker, de kampcommandant van Westerbork. SS-pet op, glimmend gepoetste laarzen aan, zijn...


03-10-2017

Compartimenten van vernietiging

Het regime en de dader Hoe gaan mensen over tot een genocidale massamoord? Vaak wordt gewezen op de omstandigheden als bepalende factor. In potentie schuilt in iedereen een massamoordenaar, stelde Hannah Arendt. Abram de Swaan gaat in zijn nieuwe boek Compartimenten van vernietiging de strijd aan met die zienswijze. [Recensie] “De enige manier waarop ik kon leven, was door mijn...


27-09-2017

The undivided past

Mijd de contrasten, zoek de nuances tussen ‘wij’ en ‘zij’ Historici vertellen vaak maar Ă©Ă©n kant van het verhaal. Ze spreken over ‘good guys’ en ‘bad guys’, maar vergeten de bepalende verbindende elementen. [Recensie] Voor de Perzische profeet Mani (210-276) was de wereld niet al te ingewikkeld. In zijn religie, gebaseerd op een eigen canon van heilige boeken, maakte hij...


20-09-2017

Een kleine stad bij Auschwitz

Valse memoires van een nazi Een Britse historica stuitte op een regel in een brief van haar Duitse peettante die in een stadje bij Auschwitz woonde. Ze schreef een imposant boek over haar onderzoek. [Recensie] Voor haar onderzoek naar ervaringen van verschillende generaties binnen opeenvolgende Duitse dictaturen had de Britse historica Mary Fulbrook een mooie bron ter beschikking: de brieven...


13-09-2017

Samuel Pallache

Kaper en diplomaat [Recensie] De Marokkaans-joodse diplomaat Samuel Pallache wordt aan het begin van de zeventiende eeuw door de Marokkaanse sultan op een missie gestuurd. Hij moet naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en heeft als opdracht de Staten-Generaal over te halen om een kapersvloot samen te stellen tegen het vijandelijke Spanje. Dat land had namelijk bij een transport...


06-09-2017

Hun beloofde land

Engelser dan de Engelsen Zijn Britse grootouders kwamen uit Duits-joodse immigrantengezinnen. Ze verhulden hun afkomst en deden hun best te assimileren, maar hoorden er nooit echt bij. Uitgevers laten ze graag verschijnen: boeken waarin een gevestigde auteur op zoek gaat naar de dramatische oorlogsgeschiedenis van zijn of haar (over)grootouders, liefst aan de hand van een teruggevonden pak brieven uit een...


23-08-2017

Mij krijgen ze niet levend

Zij beseften wat komen ging en beëindigden hun leven Zelfmoorden in mei 1940 Voor het eerst is in kaart gebracht wie zich in mei 1940 het leven benam toen de Duitsers Nederland binnenvielen: honderden joden en niet-joden. [Recensie] Een zelfmoordepidemie. Zo noemde historicus Jacques Presser de golf van 388 zelfmoorden die Nederland overspoelde na de inval van de Duitsers in...


01-03-2017

KL

Het ondenkbare verklaren – Recente  studies over de Holocaust De Holocaust was een unieke gebeurtenis die zich nergens mee laat vergelijken, zo is vaak gezegd. Maar wordt ons inzicht niet vergroot door hem juist wĂ©l in de geschiedenis te plaatsen? Enkele historici deden dit en trekken lessen voor nu. [Recensie] Is het mogelijk te leren van het verleden? Kunnen we...


15-02-2017

De zondvloed

De stuurloze jaren – Interbellum  ontbeerde  Amerikaans leiderschap Hoe zijn de twee decennia tussen de twee wereldoorlogen te kenschetsen? Als breuk met de ellende van de Eerste Wereldoorlog? Als opmaat voor de nieuwe verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog? Of is er meer continuĂŻteit in het spel? Twee boeken over het interbellum werpen licht op deze vragen. [Recensie] Uitbundige muziek, mooie,...


18-01-2017

Een kort oponthoud

Leven na Auschwitz – Gesprek met de Zweedse schrijver Göran Rosenberg De Tweede Wereldoorlog met zijn verschrikkingen heeft altijd in de belangstelling gestaan. Maar hoe verging het de overlevenden daarna? Hier lijkt een groeiende interesse voor. In Nederland is er de televisieserie Na de bevrijding. In Zweden groeide Een kort oponthoud op de weg van Auschwitz uit tot een bestseller....