Cadée, Gerhard C.

Cadée, Gerhard C.

63 Recensies

22-02-2021

Heukels' Flora van Nederland

Standaardwerk Nederlandse planten [Signalering] Heukels‚Äô Flora is een begrip in ons land. Heukels maakte de 1e druk, een bewerking en vertaling van een Duitse flora van W√ľnsche (1880), al in 1883. Deze 24e druk werd terecht al bejubeld in diverse recensies. De evolutie van Heukels‚Äô Flora is interessant; pas in 1900 verschenen er illustraties in (als reactie op Heimans‚Äô en...


15-02-2021

Veldgids Diersporen Europa

Dierensporen zoeken geniet een groeiende belangstelling [Recensie] Het brengt iets van de vroegere jager in ons boven. Het kan een enorme hulp zijn bij het inventariseren van op zich lastig waar te nemen (nacht) dieren en het al of niet gebruiken van verbindingstunnels. De komst en verspreiding van wolven in Nederland is voor een belangrijk deel geverifieerd aan de hand...


18-01-2021

Gevaarlijk spel

Over roofdieren en hun prooien [Signalering] Uit een rijke ervaring puttend overtuigt de auteur ons dat de relatie roofdieren en hun prooien onmisbaar is voor een rijk ecosysteem. Zijn eigen onderzoek ging vooral over roofvogels en steltlopers. Zowel rover als prooi tasten elkaars tactiek af. Datzelfde ‚Äėgevaarlijke spel‚Äô zag hij ook tussen steltlopers foeragerend op wenkkrabben, tussen alikruiken en hun...


11-01-2021

Humusvorming door wormen met observaties over hun levenswijze

Darwins wormenboek [Signalering] Velen zullen net als ik moeite hebben gehad de oorspronkelijke Engelse editie van Darwins Origin (1859) door te komen. We gebruikten een kortere, liefst ge√Įllustreerde editie. Zijn laatste boek (1881) over de belangrijke geologische rol van regenwormen is echter veel leesbaarder geschreven. Het verkocht in Engeland zelfs beter dan Origin. Onbegrijpelijk dat er pas nu een Nederlandse...


11-01-2021

De Tuinjungle

Tuinieren om de wereld te redden [Signalering] Dave Goulson is in Nederland welbekend. Hij schrijft over het fascinerende leven van kleine organismen, vaak onopgemerkt vlak bij huis levend. Hoe richt je je tuin(tje) optimaal in voor hen? We kennen hem ook als dé vechter tegen bestrijdingsmiddelen, een ware opvolger van Rachel Carson, met tegenover zich dezelfde giganten van de agrarische...


28-12-2020

Het begon allemaal in Artis

Over het ontstaan van Vereniging Natuurmonumenten [Signalering] Dit is alweer deel 5 in de bijzonder fraai uitgegeven reeks van de Heimans en Thijsse Stichting. Marga Coes√®l beschrijft de grote maar inmiddels vergeten rol die directeur van Artis Kerbert speelde in de opleving van de belangstelling voor de biologie. Coenraad Kerbert werd in 1890 directeur van Artis dat grote financi√ęle problemen...


22-06-2020

Planten op papier

Het pionierswerk van Carolus Clusius (1526-1609) [Signalering] Dit boek past in een uitgebreid onderzoek naar de grootste Leidse botanicus: Clusius. Hij was eigenzinnig, liefst eigen baas. Zocht actief contacten en speelde een cruciale rol in een enorm netwerk van botanici en tuinliefhebbers. Van Zanen onderzocht dat netwerk via het grote aantal brieven (1600!) dat bewaard is gebleven. Zij geeft een...


08-06-2020

Terug naar Rottumerplaat

Vogelwachtersdagboek [Signalering] Rottumerplaat, het meest oostelijke Nederlandse Waddenzee-eiland, is onbewoond. Honderd jaar geleden schreef Thijsse er al lyrisch over. De bekendste tijdelijke bewoners waren Bomans en Wolkers. Van april tot en met augustus zitten er tegenwoordig vogelwachters in dienst van Staatsbosbeheer. De schrijvers zijn dat in 2019 en genieten volop, zoals uit dit dagboek en de vele schitterende foto’s blijkt....


18-05-2020

Gebiologeerd

Wat een leven lang apen kijken mij leerde over de mensheid ‚Äď en mezelf [Signalering] Geboren in de door grootvader Johan Burgers opgerichte dierentuin, geeft Van Hooff als dertienjarige al rondleidingen waarbij hij laat zien dat hij apengedrag kent. Een studie biologie ligt voor de hand.In Utrecht raakt hij gefascineerd door de ethologie van Konrad Lorenz en Niko Tinbergen. Bij...


03-02-2020

Mensenarm Dierenrijk

Biologie-memoires van Hugo Brandt Corstius [Signalering] De in 2014 overleden auteur (docent computerlingu√Įstiek) was uitermate veelzijdig en publiceerde onder vele pseudoniemen onder meer als columnist Piet Grijs en taalkundige Battus (Opperlandse Letterkunde). Als jongen voelde hij zich thuis in de NJN, maar zijn leraar biologie (Van Steenis) boeide hem niet. Mieren echter wel. Dankzij het feit dat hij op zijn...


20-01-2020

Basisgids strandvondsten

Uitstekende kleurenfoto’s dook van onder water [Signalering] Strandgidsen bestaan al lang en zij maken een interessante evolutie door: de afbeeldingen worden steeds fraaier. Vroeger lag de nadruk op de tekst en waren de afbeeldingen eenvoudige pentekeningen zoals in Het Strandboekje van Heinsius en Jaspers (1913). Deze gids bevat veel uitstekende kleurenfoto’s die een uitgebreidere tekst overbodig maken. Afgebeeld is wat...


16-01-2020

Vis in beeld

Symbolische betekenis van vissen op Hollandse stillevens [Signalering] Dit monumentale boek verscheen bij de tentoonstelling Beet! ‚Äď Vissen naar verborgen betekenissen in het Dordts Museum. Het is verrassend te zien hoe populair visstillevens waren in de zeventiende eeuw, naast de nu hoger gewaardeerde bloemstillevens. Het moet een hele uitdaging zijn die vissen zo echt mogelijk af te beelden. In 2004...


06-01-2020

Het prentenboek

Pootafdrukken van zoogdieren [Signalering] Dit boek behandelt uitgebreid pootafdrukken (‚Äėprenten‚Äô) van de zoogdieren van Noordwest-Europa. Ook vogels, amfibie√ęn, reptielen en enkele groepen ongewervelden komen (korter) ter sprake. Het is voor pootafdrukken uitgebreider dan enig eerdere sporengids. Vraatsporen, prooiresten, braakballen, holen, veeg- en schuursporen komen niet aan bod. Voor ieder dier leren we waar hun sporen te zoeken, kenmerken van voor-...


16-09-2019

Bargerveen

Grenzeloos groeiend [Signalering] Nederland had als eerste West-Europees land bijna al zijn hoogvenen vergraven, maar was ook eerste in het restaureren van vergraven venen. Beijerinck, directeur van het Veldbiologisch Station Wijster, ontdekte in de jaren dertig het ‚ÄėMeerstalblok‚Äô, een bijna ongeschonden stuk hoogveen in het Bargerveen. In 1959 pleitte Victor Westhoff (Natuurbeschermingsraad) voor aankoop van de laatste gebieden met nog...


09-09-2019

Bedreigde vogels in Nederland

Vogels van de Rode lijst in hun leefgebied [Signalering] Iedereen die al wat jaren naar vogels kijkt in Nederland heeft zelf meegemaakt dat de vogelstand achteruitgaat. Wat genoot ik vroeger van al die zingende leeuweriken in het voorjaar. Hier kunnen we lezen dat het aantal broedparen nog slechts vijf procent is van dat in de jaren vijftig! Dit boek luidt...


02-09-2019

200 soorten groen

Botanische kunst van Frans en Ferdinand Bauer [Signalering] Iedereen kan tegenwoordig goede kleurenfoto’s maken van bloemen. Toch is er een bloeiende club van botanische tekenaars in Nederland en grote waardering voor illustratoren uit vroeger tijden (zie Kleurrijk palet in Natura sinds 2010). Tot de beroemdste tekenaars behoren de Oostenrijkse gebroeders Ferdinand (1760-1826) en Frans (1758-1840) Bauer, beiden al vroeg werkend voor...


19-08-2019

Darwins Engelen

Vrouwelijke geleerden in de tijd van Charles Darwin [Signalering] In zijn Descent of Man (1871) schreef Darwin enkele vrouwonvriendelijke passages, zich voegend naar het victoriaanse vrouwbeeld. Hij onderkent echter ook de evolutionaire rol van vrouwelijke partnerkeuze. Deze ambivalentie blijkt ook uit zijn houding tegenover zijn eigen kinderen: Ieder kind vormde een belangrijk tandwiel in het ‚Äėfamiliebedrijf Darwin‚Äô bij het doen...


24-06-2019

Frederik Willem van Eeden

Pionier van de natuurbescherming [Signalering] ‚ÄúNatuur! Voor¬†U wil ik¬†strijden, U wil¬†ik behouden‚ÄĚ,¬†schreef¬†F.W. (Frits)¬†van Eeden in¬†1855 in zijn¬†dagboek.¬†Marga Coes√®l,¬†schrijfster van biografie√ęn van Jac. P.¬†Thijsse, Eli en Jacob Heimans, wijdt dit¬†boekje aan de vader van auteur Frederik van Eeden: Frits. Frits werd in 1829¬†geboren in Haarlem, een centrum van¬†kennis en kunst met de Hollandsche¬†Maatschappij van Wetenschappen en¬†Teylers Stichting. De Van Eedens waren¬†bloemenkwekers....


27-05-2019

De ontsnapping van de natuur

Een nieuwe kijk op kennis [Signalering] Soms wordt ons¬†voorgeschoteld¬†dat wij zo¬†langzamerhand¬†wel snappen hoe¬†de natuur in¬†elkaar steekt: “gedrag zit in¬†onze genen”.¬†Uitgebreid¬†onderzoek naar¬†de oorzaken en¬†gevolgen van kanoetengedrag van Siberi√ę tot in Afrika¬†heeft de schrijvers overtuigd dat kanoeten¬†weliswaar erg op elkaar lijken, maar toch¬†individuen zijn met allerlei eigen idee√ęn.¬†Hun omgeving heeft een blijvende invloed¬†op hun fysieke gesteldheid en hun doen en¬†laten. Met andere...


25-03-2019

Korstmossen op bomen

Determinatietabel voor¬†korstmossen [Signalering] Korstmossen (>600 soorten in Nederland!) gelden als lastig te determineren. Met deze tabel kan een leek als ikzelf toch de meeste goed waarneembare blad- en struikvormige korstmossen op bomen op naam te brengen. De soorten zijn gerangschikt naar goed waarneembare uiterlijke kenmerken. Deze kenmerken zijn omschreven √©n bovendien goed ge√Įllustreerd met uitstekend kleurenfoto‚Äôs. Het zijn vooral die...


11-03-2019

Weylin veldgids Loopsporen

Sporen zoeken en determineren [Signalering] Er zijn veel Nederlandse diersporengidsen, maar die zijn vaak te groot om naast fototoestel en kijker nog mee te nemen. Bovendien, zij kunnen niet tegen regen! Dat maakt deze handige, kleine, geplastificeerde en rijk ge√Įllustreerde, gidsjes zo bijzonder. Loopsporen geeft eerst de gebruikte termen, dan tips zoals: wat zijn de beste plekken, ga vroeg of...


18-02-2019

Natuurbescherming als hartstocht. Victor Westhoff (1916-2001)

Vuistdikke biografie over natuurbeschermer van naam [Signalering] Voor de natuurbescherming in Nederland speelde Westhoff, voortgekomen uit de NJN, lange tijd een belangrijke rol. Hij ontving hiervoor talrijke onderscheidingen en nu dan eindelijk een biografie. En passant geeft Saris een zeer leesbaar overzicht van de geschiedenis en de vaak veranderende inzichten in natuurbescherming vanaf eind negentiende eeuw. Hij spitte hiervoor niet alleen vijftig meter Westhoff-archief door, maar verdiepte zich ook in...


18-02-2019

Selectie uit het werk van Victor Westhoff

Artikelen over de waarde van de natuur [Signalering]¬†Selectie uit het werk van¬†Victor Westhoff¬†is een welkome aanvulling op Saris‚Äô biografie van Westhoff. In dertig artikelen verschenen tussen 1934 en 2001 leren we uit Westhoffs eigen woorden wat hem bezighield en hoe hij, net als zijn ‚Äėvoorbeeld‚Äô Jac. P. Thijsse, probeerde mensen bewust te maken van de waarde van de natuur. Zijn...


21-01-2019

Wunderkammer

Een exotische reis door de tijd [Signalering] Taxidermist¬†Demeulemeester¬†schreef eerder al¬†Wonders are collectible¬†(2016). Waarom verzamelt¬†de mens¬†exotica en stelt¬†deze ten toon in¬†wonderkamers?Deze verzamelwoede¬†ontstond volgens hem in de middeleeuwen.¬†Dankzij de eerste kruistochten¬†kwam West-Europa in aanraking met oosterse¬†producten, kooplui trokken naar¬†Perzi√ę en India en ontdekkingsreizen ontsloten¬†de wereld. Rond 1500 werd de¬†Wunderkammer een rage onder hen die dat¬†betalen konden. Vooral tropische schelpen,¬†vlinders en vogels waren...


31-12-2018

Stilte, ruimte, duisternis

Verkenningen in de natuur [Signalering] Absolute stilte en duisternis in de ‚Äėdode kamer‚Äô, een volledig afgesloten betonnen kubus van de Delftse universiteit, gebruikt Freriks als ijkpunt op zijn vele natuurverkenningen door Nederland op zoek naar stilte, ruimte en duisternis. Zonder licht en geluid kunnen we de omgeving niet ¬†waarnemen. Op nachtwandelingen ontdekken we dat het nergens meer aardedonker is, zelfs...


17-12-2018

Darwin in de stad

Evolutie in de urban jungle [Signalering] Lange tijd dachten we net als Darwin dat evolutie door natuurlijke selectie langzaam verloopt. Tot de¬†ontdekking van ‚Äėindustrieel melanisme‚Äô. Dankzij luchtvervuiling bij Manchester rond 1850 ontwikkelde¬†de lichtgekleurde peper en zoutvlinder donkere vleugels. Hierdoor waren zij, rustend op de zwart aangeslagen boomstammen,¬†moeilijker zichtbaar voor hun predators: het eerste voorbeeld van ‚Äėurbane evolutie‚Äô, waaraan Menno Schilthuizen...


28-07-2018

Monsterdieren. Fabels en feiten

Echt of niet? [Signalering] Draken, eenhoorns, reuzenzeeslangen, reuzeninktvissen (kraken), verschrikkelijke sneeuwmannen, zij alle zullen blijven ‚Äėbestaan‚Äô omdat niet te bewijzen valt dat zij niet bestaan. Een bibliotheek vol is erover geschreven. Dat levert boeiende en fraai ge√Įllustreerde literatuur op. Monsterdieren past geheel in die traditie. Het geeft een up-to-date overzicht van fabels en feiten. Van een aantal monsterdieren is wel...


16-07-2018

Natura morte

Een korte reis langs paleontologische topstukken [Signalering] Het zijn vrijwel altijd amateurs die de fraaiste fossielen vinden. Hun collecties komen gelukkig vaak terecht in musea en niet alleen in Naturalis of Teylers. Soms richt zo’n verzamelaar zelf een museum op, zoals museum Hofland in Laren (NH). Jelle Reumer, ex-directeur van het Natuurhistorisch in  Rotterdam, beschrijft van twaalf natuurhistorische musea een...


09-07-2018

De zilvermeeuw

Zilvermeeuwen spotten [Signalering] Al vanaf de tachtiger jaren bestudeert Kees Camphuysen zeevogels via regelmatige tellingen vanaf de kust en veelvuldige vaartochten met vissers- en onderzoeksschepen. Twaalf jaar bestudeerde hij zilvermeeuwen in een kolonie op Texel. Dankzij afleesringen met een goed leesbare code en soms ook zendertjes kan hij individuele vogels herkennen en volgen. Met hem en zijn helpers bezoeken we tussen december en augustus regelmatig de kolonie. Hij beschrijft hun werkzaamheden en waarnemingen en geeft zo een...


05-05-2018

Strandvondsten

Praktische veldgids voor aan de kust [Signalering] Dit is een zeer rijk¬†met uitstekende¬†foto‚Äôs van Misjel¬†Decleer ge√Įllustreerde¬†‚Äėpraktische¬†veldgids‚Äô. Vanwege¬†het gewicht (achthonderd¬†gram)¬†misschien niet zozeer¬†in het veld te¬†gebruiken als wel thuis. De auteur is¬†vooral een uitstekend kenner van mosdiertjes¬†en hydro√Įden. Die worden in deze gids¬†dan ook beter besproken (en afgebeeld!)¬†dan in vele andere gidsen. De veldgids¬†beoogt niet ‚Äėalles‚Äô wat aanspoelt te¬†behandelen, het literatuurlijstje kan...


23-04-2018

Het Logboek van de ontdekkingsreiziger

Wandelen, kijken en schetsen [Signalering] Een schitterend uitgegeven boek met korte biografie√ęn, dagboekaantekeningen, karakteristieke uitspraken, maar vooral kleurrijke schetsen van zeventig ontdekkingsreizigers. Sommigen waren uitstekende tekenaars zoals Margaret Mee, Marianne North, Edward Wilson, ondanks soms barre omstandigheden. Linnaeus noch Darwin waren goede tekenaars maar hun dagboekaantekeningen boeien nog steeds. Aantekenboekjes zijn het belangrijkste wat je op reis mee moet nemen...


09-04-2018

Natuur als misverstand

Thoreau op Tiengemeten [Signalering] Dit boek eert de tweehonderdste geboortedag van Henry David Thoreau (1817) en introduceert hem bij het Nederlandse publiek waar hij (nog) weinig bekend is ook al was Jac. P. Thijsse al een bewonderaar. Bekendst is Thoreau’s boek natuurbelevenissen in een zelfgebouwde hut bij een meertje. Opgaan in het landschap en één worden met de natuur zoals Thoreau dat beleefde, kan dat in Nederland? Jelle Reumer verbleef...


22-01-2018

Plantengallen

Gallen in Nederland [Signalering] Ruim 400 soorten gallen kregen met 1.400 kleurenfoto’s een plaats in dit boek. De KNNV Uitgeverij heeft een lange traditie op dit gebied; van het gallenboek van Docters van Leeuwen verschenen er maar liefst vier edities (1946, 1957, 1982 en 2009), aanvankelijk alleen met de karakteristieke tekeningen van Han Alta, in de vierde druk ook 15 pagina’s...


15-01-2018

Cuvier

Bedenker van de catastrofetheorie [Signalering] Veel delen uit deze serie wetenschappelijke biografie√ęn liggen in de ramsj, grijp uw kans, ik pik er eentje uit. Cuvier (1769-1832) was een briljant paleontoloog en bestuurder, maar in zijn tijd ook fel omstreden. In 1795 vestigde hij zich in Parijs, raakte betrokken bij de uitbreiding van het natuurhistorisch Museum. Hij publiceerde met Brogniart een...


08-01-2018

De reis van de Beagle

Darwins reisverslag [Signalering] Dit is een ingekorte vertaling van Darwins reisverslag (1845) aangevuld met vele illustraties en stukjes tekst uit het reisverslag van kapitein Fitzroy en andere boeken van Darwin. Darwins tekst komt nog steeds levendig en enthousiast over. Als metgezel en tafelgenoot uitgekozen voor de kapitein (beiden van hogere stand dan de bemanning), is hij bovendien een nieuwsgierige, breed...


01-01-2018

De vlucht van de hommel

Dave Goulson over zeldzame hommelsoorten [Signalering] Ook in Nederland is Goulson inmiddels bekend als hommelexpert, zich inzettend voor hun voortbestaan. Zijn fascinatie voor insecten begon al in zijn jeugd. Terecht schrijft hij: ‚ÄúKinderen zijn als vanzelf gefascineerd door de natuur en willen graag iets verzamelen maar krijgen zij die kans nu nog?‚ÄĚ Dit boek gaat over Goulsons zoektocht naar zeldzame...


13-11-2017

Texel in stukjes

Natuur op het grootste waddeneiland [Signalering] Een uitstekend idee om de beste stukjes van beide auteurs en fotografen die afgelopen jaren in Texel dit Weekend verschenen te vernieuwen, zowel wat foto’s als tekst betreft, en te bundelen. Vooral de vele foto’s komen nu beter tot hun recht. Ik beweer niet dat Texel ons mooiste Waddeneiland is, maar er komen wel...


16-10-2017

Langs de Nederrijn

Natuur en cultuur tussen Wageningen en Wijk bij Duurstede [Signalering] Schreef Thijsse al¬†dat de Rijn tot de¬†mooiste rivieren¬†van de wereld¬†behoorde, Harry Stegeman wordt¬†lyrisch over alleen¬†al het stukje dat¬†Nederrijn heet,¬†zijn ‚Äėachtertuin‚Äô,¬†die hij kent als zijn broekzak. Als jongetje¬†kwam ik in Eefde bij de IJssel, maakte een¬†vaartocht over de Rijn, fiets er graag. Ik¬†deel zijn fascinatie en lees met plezier de¬†uitgebreide informatie...


09-10-2017

Van gildekast tot schoenendoos

Nederlandse Simpliciaverzamelingen [Signalering] Aankoop ‚Äúvoor een habbekrats‚ÄĚ van een ladekastje uit overtollig materiaal van het Leids Herbarium was Raymond van der Hams aanleiding zich te verdiepen in de inhoud: een collectie simplicia (enkelvoudige natuurlijk geneesmiddelen). Hiermee maakte de vroegere apotheker zelf zijn medicijnen (composita). Samen met Annette Bierman (historica farmacie) zocht hij de nog in Nederland aanwezige simpliciacollecties, en bovendien...


27-07-2017

Een Koninklijk Paradijs

Aert Schouman en de verbeelding van de natuur [Signalering] Aert Schouman (1710-1792), geboren in Dordrecht, tekende als jongen al tijdens vaartochten met zijn vader, beurtschipper op Middelburg.  Als vijftienjarige ging hij in de leer bij een kunstschilder en kwam als portretschilder in contact met gegoede burgers, zoals zijn mecenas Hendrik van Slingelandt. Aan de kinderen daarvan gaf hij later weer...


24-07-2017

Schol in de Noordzee

Biografie van de platvis en de Nederlandse visserij [Signalering] Kunnen we in de toekomst met een goed geweten schol blijven eten? In deze gedegen biografie geven de auteurs aan wat de Noordzee zo aantrekkelijk maakt voor platvissen en voor vissers die nu nieuwe ‚Äėduurzame‚Äô visserijmethoden ontwikkelen. Ruim honderd jaar visserijonderzoek visserijonderzoek komen aan bod. Adriaan Rijnsdorp is al veertig jaar...


20-07-2017

Rein Stuurman. Een leven met vogels

Vogels tekenen [Signalement] Rein Stuurman (1900-1984) is voor de oudere garde vogelliefhebbers de schilder van Zien is Kennen waarvan, tussen 1937 en 1987, tien drukken (ruim honderdduizend exemplaren) verschenen. In 2005 schreef Conny Scholtes al een biografie met de nadruk op Stuurmans werk voor dit boek. Henk Heijnen geeft een veel breder overzicht van de harde werker en uitstekende waarnemer...


17-07-2017

Griend. Eiland voor vogels.

Zandplaat in de Waddenzee [Signalering] Beide auteurs bezoeken Griend [een kleine, begroeide Nederlandse zandplaat in de Waddenzee/red.] al sinds 1965 toen zij er vogelwachters en ‚Äďonderzoekers waren. In ruim vijftig jaar zagen zij alle veranderingen en verdiepten zich in de historie en de literatuur. Griend lag vroeger pal onder Terschelling, maar ‚Äėwandelde‚Äô tot de aanleg van de Afsluitdijk (1932) zuidoostwaarts....


13-03-2017

Kijk waar je loopt

De sponzen van Hoog Catharijne [Signalering] Neem een kijkje bij het museum Huis van Hilde in Castricum en bewonder v√≥√≥r u¬† binnenkomt de schitterende wanden:¬† wat een rijke verzameling van fossiele inktvissen! Terecht krijgt deze wand een centrale plaats in Jelle Reumers nieuwe boek Kijk waar je loopt, Over stadspaleontologie. Hij geeft een rijk ge√Įllustreerd overzicht van wat we in...


06-03-2017

Alle vogels van Europa

850 [Signalering] Veldgidsen voor vogels zijn er legio. Na Thijsses Vogelboekje (1912) zien we ze steeds uitgebreider worden met meer en betere illustraties. Zelf had ik daarnaast Binsbergens (1937) Zien is kennen, ge√Įllustreerd door Rein Stuurman, die alleen voor Nederland is bedoeld. Een mijlpaal was Petersons gids voor de vogels van Europa (‚Äėde Kist‚Äô naar de Nederlandse vertaler ervan, 1954)....


27-02-2017

De Goudvink

Vogelrijkdom in de tuin [Signalering] ‚ÄúIs er een grotere rijkdom dan goudvinken in je tuin, met parelblauwe eitjes in hun nest? Geen fortuin kan dat overtreffen.‚ÄĚ Cools schrijft op een aanstekelijke wijze over deze betoverende vogels en vergeet ook zijn andere tuinvogels niet. Hij trekt ze aan met een geschikte beplanting en veel vogelvoer. Dit geeft hem de gelegenheid het...


13-02-2017

Het Vogelei

Schoonheid van eieren [Signalering] Birkhead toont zich een geboren verteller met een encyclopedische kennis inclusief die van de geschiedenis van de ornithologie. Hier verzamelde hij alle kennis over het vogelei. in Het Vogelei. Wonder van volmaaktheid neemt hij ons mee op een reis van de buitenkant van het ei tot de genetische kern.Hoe ontstaat de eischaal en krijgt die zijn...


06-02-2017

De huismus

Vrienden-vogelboek [Signalering] De auteurs ontmoetten elkaar op school, gingen samen op excursie werden al spoedig ook NJN‚Äôer en noemden zich de ‚Äėmussenkenners‚Äô. Kees Heij studeerde biologie en promoveerde op mussenonderzoek (1985), Jacques studeerde Nederlands. Na 35 jaar ontmoetten zij elkaar op een NJN-re√ľnie. Het klikte weer en het resultaat ligt voor ons. Als doodgewone vogel die vooral als schadelijk werd...


04-02-2017

Wandelboekje van Natuurvrienden

Op pad door Nederland [Signalering] In 1900 verscheen het Wandel-boekje voor Natuur-vrienden van Heimans en Thijsse geschreven voor kinderen van tien tot dertien jaar ‚Äúom de lust tot opsporen en waarnemen te wekken en te onderhouden‚ÄĚ. Zij waren ervan overtuigd dat kennis en liefde voor de natuur zo jong mogelijk aangebracht moet worden. Huyser en Harsema‚Äôs Wandelboekje is geschreven door...


23-01-2017

De Halve Aarde

Crie de cŇďur van een der grootste biologen [Signalering] De Halve Aarde. Het gevecht om leven van onze planeet is een uitstekend gedocumenteerde crie de cŇďur van een der grootste biologen van onze tijd. Wilson is kenner als weinigen van de aardse biodiversiteit. Vooral door zijn wereldwijde onderzoek aan mieren en hun levenswijze kan hij de gecompliceerde interacties in ecosystemen...


16-01-2017

Botanische Meesterwerken

170 jaar flora onderzoek De Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging bestaat 170 jaar en is nog steeds springlevend. Opgericht ter bevordering van het onderzoek van de Nederlandse flora publiceerde zij vele delen Prodromus Florae Batavae (1850-1916) en Flora Neerlandica (1948-1982). Nu start zij een ambitieus programma voor een Nova Flora Neerlandica. Als verjaardagscadeau publiceerde zij Botanische Meesterwerken grotendeels gebaseerd op de...


16-01-2017

Zeeuwse strandfossielen

Fauna Zeelandica in de oertijd De Zeeuwse stranden zijn beroemd vanwege de vele fossiele schelpen, haaientanden en andere fossielen die er aanspoelen. Met geen van de gangbare strandgidsen zijn deze op naam te brengen. Daarin heeft nu de vijftigjarige Werkgroep Geologie van het Zeeuws Genootschap voorzien. Zeeuwse strandfossielen is een zeer rijk ge√Įllustreerde gids. Hij vermeldt de stranden waar vaak...


09-01-2017

Aardkundige Monumenten in Noord-Holland

Geologie uit de voorlaatste ijstijd [Signalering] Ieder kent in Nederland natuurmonumenten en rijksmonumenten, maar er zijn ook archeologische en aardkundige monumenten. Misschien minder bekend omdat gemeentebesturen zulke monumenten met hun regels en verboden als een sta-in-de-weg zien? Noord-Holland kent zeventien aardkundige monumenten die samen een goed beeld kunnen geven van de geologisch gezien jonge ontstaansgeschiedenis. In de voorlaatste ijstijd ‚Äď...


09-01-2017

De vogels van het Leijpark

Veranderingen in de vogelwereldvan 1974 tot 2014 [Signalering] Het vereist doorzettingsvermogen: veertig jaar zes maal per maand dezelfde wandelroute afleggen en alle vogels noteren die je hoort en ziet! Dit presteerde de auteur, bekend als waterkwaliteitbeoordelaar en specialist in larven van dansmuggen die daarvoor belangrijk zijn. De waargenomen veranderingen in avifauna lijken op die elders in ons land. Oorzaken zijn...


02-01-2017

Cabinet of Natural Curiosities

Verzamelwoede [Signalering] Het verzamelen van ‚Äėnaturalia‚Äô had grote belangstelling in de Nederlanden in de zeventiende en achttiende eeuw. Grote particuliere verzamelingen waren de voorlopers van onze huidige musea. Een van de beroemdste collecties was die van Albertus Seba (1665-1736), apotheker in Amsterdam, vooral doordat hij een ge√Įllustreerde vierdelige catalogus van zijn collectie publiceerde. Hierdoor kunnen we zien wat hij verzamelde....


26-12-2016

In krabbengang door kreeftenboeken

De Bibliotheca Carcinologica L.B. Holthuis [Signalering] Dit schitterend uitgegeven boek geeft een¬† uitstekend beeld van een kreeften- en krabbenspecialist van wereldfaam: Lipke B. Holthuis (1921-2008). Hij was zijn leven lang verbonden aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (nu Naturalis) in Leiden. In de oorlog was hij er zelfs ondergedoken en sliep er achter de boeken. Zelf verzamelde hij ‚Äėalles‚Äô over...


19-12-2016

Atlas van de Nederlandse Zoogdieren

Biologie standaardwerk [Signalering] Deel 12 van de succesvolle serie van Nederland is de sterk uitgebreide opvolger van de zoogdieren atlas van 1992. Het formaat is groter, het gewicht ruim het dubbele, het aantal behandelde soorten groter. Zeezoogdieren zijn nu ook opgenomen en het aantal tekstschrijvers is toegenomen van 36 tot 60. Het resultaat is een indrukwekkend standaardwerk dat de komende...


12-12-2016

Van vuilnisbelt tot natuurmonument

Jac. P. Thijsse en het Naardermeer [Signalering] ‚ÄúHoe zoudt ge het vinden als het Paleis op den Dam een lompenpakhuis werd?‚ÄĚ Dit schreef Thijsse in zijn column van 16 november 1904 in het Algemeen Handelsblad. Als enige bleef hij actie voeren tegen het voorstel van B&W van Amsterdam om het Naardermeer te dempen met stadsvuil. Velen, waaronder de voorzitter van...


05-12-2016

Safari Mammoetsteppe

Pleistocene megafauna [Signalering] Een groot deel van de net geopende museumboerderij Historyland van Arie van den Ban in Hellevoetsluis is geweid aan de pleistocene megafauna van de mammoetsteppe. Tijdens de laatste koude fase van de ijstijd, 40.000 jaar geleden, lag de Noordzee droog en leefden hier mammoeten. Dankzij onze Noordzeevissers weten we dat de Noordzeebodem en speciaal de Bruine Bank...


04-12-2016

De Lagune

Hoe Aristoteles de wetenschap uitvond [Signalering] Aristoteles wijdde een groot deel van zijn leven aan de bestudering van de levende wereld. Hij probeerde antwoorden te geven op vragen als waarom hebben vissen kieuwen en geen longen, vinnen maar geen poten. Hij onderzocht embryologie, voortplanting en anatomie. Slechts een derde van zijn werk is bewaard gebleven, maar ook dat is al...


03-12-2016

Filosofische wandelingen

Filosofie van het landschap [Signalering] Filosoof Eric Brinckmann is betrokken bij het herstel van oude watersystemen in Nederland. Daarvoor bestudeert hij historische landschapselementen. Wandelend wil hij samen met ons achterhalen hoe over ‚Äėnatuur‚Äô, ‚Äėlandschap‚Äô gedacht werd. Hij geeft een ‚Äėfilosofie van het landschap‚Äô met tien historische landschappen als uitgangspunt en wandelen als medium om tot inzicht te komen. We struinen...


03-10-2016

Botanische revolutie

De plantenleer van Charles Darwin [Signalering] ‚ÄúHet heeft mij altijd genoegen gedaan dat ik planten heb kunnen verheffen tot het niveau van georganiseerde wezens‚ÄĚ, schreef Darwin in zijn autobiografie. Het uitgebreide botanische werk van Darwin is lange tijd ver achtergesteld bij zijn evolutie-onderzoek. De bekende plantenfysioloog Sachs noemde Darwins ’tuinhuisexperimenten’ destijds onwetenschappelijke, zeer gebrekkige observaties. Nobert Peeters laat in zijn...