Bakx, Gerbert

Bakx, Gerbert

9 Recensies

30-03-2021

De LEIFarts

De weg naar een waardig levenseinde [Recensie] Het meest interessante aan het boek De LEIFarts. Of de weg naar een waardig levenseinde is ongetwijfeld het voorwoord en het nawoord, respectievelijk van de hand van Wim Distelmans en Jacinta De Roeck.Wim Distelmans heeft zich in de medische wereld ingezet voor palliatieve zorg en voor een waardig levenseinde. Hij is voorzitter van de Federale...


14-03-2021

Liever sterven

Zelfgekozen dood bij psychisch lijden [Recensie] Geerdt Magiels, auteur van dit buitengewoon delicate en gevoelige boek, is bioloog en filosoof. Hij schreef eerder verschillende boeken over gezondheid, geneeskunde, biologie en samenleving. In een trefzekere, heldere, toegankelijke, sobere en toch soms poƫtische taal bespreekt Magiels een uiterst moeilijk onderwerp waarbij er altijd meer vragen rijzen dan er antwoorden zijn. Spreken over...


09-03-2021

Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning

Over een crisis in de psychiatrie [Recensie] De schrijver van Dodelijke psychiatrie en stelselmatige ontkenning, Peter C. GĆøtzsche, is alvast niet om het even wie. Hij is bioloog, scheikundige en arts gespecialiseerd in de interne geneeskunde. Van 1975 tot 1983 werkte hij als onderzoeker in de farmaceutische industrie en van 1984 tot 1995 als arts in diverse ziekenhuizen in Kopenhagen. In...


02-03-2021

Casablanca voorbij

Het leven van transgenderpionier Corinne [Recensie] Volgens deĀ code NapolĆ©onĀ uit 1804 was de vrouw wettelijk gehoorzaamheid verschuldigd aan de man, in ruil voor het onderhoud en de bescherming die deze haar bood. De bestemming van de vrouw lag in het huwelijk. In 1948 kregen vrouwen in BelgiĆ« stemrecht maar bleven nog tot in 1958 wettelijk handelingsonbekwaam. Vandaag de dag vormen vrouwen...


23-02-2021

De pijn van anders zijn

Getuigenissen van ondraaglijk lijden met Asperger [Recensie] De auteur van het boekĀ De pijn van anders zijnĀ is psychiater en psychotherapeute Lieve Thienpont. Zij is LEIFarts (LevensEinde Informatie Forum in BelgiĆ«) en voorzitter van de vzw Vonkel die informatie en documentatie ter beschikking stelt over sterven, dood en rouw en werkt als consulent-psychiater in de verschillende consultatiecentra van het ULteam (Uitklaring Levenseindevragen).Als...


22-02-2021

Gezond verstand

De wetenschap van geest en lichaam [Recensie] Sinds de Franse filosoof RenĆ© Descartes, zowat vierhonderd jaar geleden, denken we nog steeds in een dualistisch beeld van de mens met een uitgebreide substantie (res extensa) en een denkende substantie (res cogitans). Deze zienswijze leidt onvermijdelijk tot de vraag naar de onderlinge beĆÆnvloeding van deze twee ā€˜dingenā€™. Hoe kan het dat mijn...


16-02-2021

Libera me

Over euthanasie en psychisch lijden [Recensie] De auteur, psychiater en psychotherapeute Lieve Thienpont, is Leifarts (LevensEinde Informatie Forum in Belgiƫ) en voorzitter van de vzw Vonkel die informatie en documentatie ter beschikking stelt over sterven, dood en rouw. Zij werkt als consulent-psychiater in de verschillende consultatiecentra van het ULteam (Uitklaring Levenseindevragen). Als psychiater en psychotherapeute zoekt zij al vele jaren...


14-02-2021

Heiligen en Hooligans

Roman over ondraaglijk psychisch lijden en euthanasie [Recensie] De auteur, Ilke Montag, is niet alleen arts maar studeerde ook filosofie. Zij is werkzaam als medisch directeur van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Zij kent de ziekenhuiswereld dus van binnenuit. Het boek Heiligen en hooligans, waarvan de merkwaardige titel niet geheel duidelijk wordt, is een themaroman met twee verhaallijnen die in...


07-02-2021

Voor zij die lijden

Alle vragen over euthanasie, palliatieve sedatie en het levenseinde die een antwoord verdienen [Recensie] De auteur, Wim Distelmans, is oncoloog en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is een gedreven pleitbezorger voor de erkenning van palliatieve zorg en voor de mogelijkheid om euthanasie te kunnen laten uitvoeren. Zo stond hij als oprichter mee aan de wieg van de oprichting...