Altena, Bert

Altena, Bert

21 Recensies

11-04-2021

De eeuwige nar

Pleidooi voor kloosterleven [Recensie] Ter gelegenheid van het 900 jarig bestaan van de Norbertijnerorde, schreef cultuurtheoloog Frank Bosman een essay om de kwijnende gemeenschap van religieuzen een hart onder de riem te steken. “Jullie lijken wel gek, om in deze moderne tijden volop mogelijkheden voor zelfontplooiing te kiezen voor een leven in gehoorzaamheid en van gedwongen armoede, celibaat en gemeenschap....


14-03-2021

Maar wij hadden het zo gehoopt

Dwars denken over de bijbel [Recensie] Waar de christelijke traditie lange tijd het heil verwachtte in de hemel, zocht het socialisme de heilsstaat hier op aarde te realiseren. Tenminste Ă©Ă©n keer in de geschiedenis leek die utopie werkelijkheid te worden, vijf eeuwen voor onze jaartelling, toen rond Jeruzalem onder leiding van Ezra en Nehemia een modelsamenleving werd gevormd op basis...


07-03-2021

De getemde mens

Waar komt onze moraal vandaan? [Recensie] De bulk van het opmerkelijke boek De getemde mens wordt gevormd door de bijdragen van 142 auteurs uit Vlaanderen en Nederland die op verzoek van de redacteur hun hoogst persoonlijke visie geven op de vraag uit de ondertitel, waar komt onze moraal vandaan? Wat begon als een middel om reacties op een te schrijven leerboek voor...


28-02-2021

Eindelijk volwassen

De wijsheid van de tweede levenshelft [Recensie] Als ik zondagmorgen naar de plaats rijd waar ik meestal mijn wekelijkse godsdienstoefeningen doe, kom ik ze tegen. In soms sterk fluorescerende kleding gestoken, stuiven ze voorbij op racefiets, mountainbike of op hardloopschoenen. Vaak zijn het leeftijdsgenoten of zelfs nog ouderen. Aan hun van inspanning verwrongen gezichten te zien, lijkt het alsof ze...


21-02-2021

De Odyssee van Mohamed

Levenswijsheid na aanslagen in Brussel [Recensie] Mohamed El Bachiri verloor op 22 maart 2016 zijn vrouw Loubna. Zij was Ă©Ă©n van de slachtoffers van de terreuraanval op de metro in Brussel. Nadien verwierf El Bachiri internationale bekendheid met zijn Jihad van Liefde, een persoonlijke reactie waarin hij zich krachtig uitsprak om op het geweld te reageren met liefde, om niet...


14-02-2021

Alle dingen nieuw

Theologie voor de 21e eeuw [Recensie] Met Alle dingen nieuw verschijnt het eerste deel van de trilogie waarin Erik Borgman een theologische visie voor de 21ste eeuw presenteert. Een boek dat er al lang zat aan te komen en waarvan het goed is dat het er nu ligt. Het is een overweldigend en bewonderenswaardig boek, vanwege de veelheid aan stemmen en invalshoeken....


07-02-2021

Geen toekomst zonder kleine goedheid

Naar genereus samenleven in verantwoordelijkheid vanuit Emmanuel Levinas [Recensie] Roger Burggraeve (1942) heeft als docent aan de Universiteit van Leuven generaties studenten ingewijd in het denken van Emmanuel Levinas. Met enkelen van hen bleef hij ook na zijn emeritaat in gesprek. Zij stimuleerden hem om een boek te schrijven over de ‘kleine goedheid’, het â€œkoppige en tegendraadse geloof dat er in...


31-01-2021

Verdraagzame Islam

Filosofische stem uit Afrika [Recensie] Henk Haenen is kenner van de Afrikaanse filosofie. Zijn promotiestudie uit 2006 ging over Afrikaans denken. In 2016 scheef hij een boek over Nelson Mandela en diens Ubuntu-filosofie van verzoening. Zijn nieuwste boek sluit hier inhoudelijk op aan. Want hoewel de titel het niet direct doet vermoeden, staat in Verdraagzame Islam het leven en werk van een andere...


31-01-2021

Volharden in de broosheid

De zinvraag in coronatijd [Recensie] Tussen Pasen en Pinksteren vorig jaar heeft Bert Roebben, hoogleraar godsdienstpedagogiek, een boekje geschreven waarin hij probeert spirituele lessen te trekken uit de coronatijd. Noodgedwongen bleef de Vlaamse docent ‘in zijn kot’. Hij mist zijn studenten in Keulen, waar hij in normale doen wekelijks vanuit Leuven naar toe treint. Onlineonderwijs geven is niet zijn ding....


24-01-2021

Het verlangen naar zin

Het belang van verbeeldingskracht [Recensie] Na een burn-out besloot Hans Alma, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek, het roer om te gooien. Ze gaf haar fulltime aanstelling op, nam een parttime aanstelling als gastprofessor in Vlaanderen aan en begon een eigen praktijk als coach en trainer. Ze volgde haar hart, haar verlangen om minder te managen en meer praktijkgericht te...


03-01-2021

De multiculturele uitdaging

Over het management van diversiteit [Recensie] Frans Wijssen is hoogleraar Praktische Religiewetenschap. In zijn onderzoek richt hij zich op thema’s met betrekking tot religie en managementvraagstukken. In zijn boek De multiculturele uitdaging komt dat beide samen. Twintig jaar nadat publicisten Paul Scheffer (het multiculturele drama) en Paul Schnabel (de multiculturele illusie) het multiculturalismedebat openden, maakt hij de balans op. De titel van...


06-12-2020

In het geheim geloven

Ervaringen van Tsjechische priester [Recensie] Pas na zijn vijftigste is hij serieus boeken gaan schrijven. Sindsdien is het snel gegaan met de internationale roem van de Tsjechische priester en filosoof Tomas Halik. Diverse titels van hem zijn inmiddels ook in het Nederlands vertaald. Onlangs verscheen zijn autobiografie, In het geheim geloven. In zijn boeken komen zijn eigen ervaringen al volop aan...


29-11-2020

Een kleine geschiedenis van het wonder

Het wondergeloof in de westerse cultuurgeschiedenis [Recensie] Jezus liep niet op het water, maar langs het water. Door de ochtendnevel leek het echter voor zijn leerlingen in de boot, alsof hij daadwerkelijk over het water naar hen toe kwam, maar dat was dus gezichtsbedrog. En als Jezus doden tot leven wekt, gaat dat in werkelijkheid om schijndoden. Zulke verhalen worden...


22-11-2020

'Mensen, het is lastig maar het kan...'

Het optimisme van Jan Terlouw [Recensie] Hij heeft een hoge aaibaarheidsfactor. Jan Terlouw, oud-politicus van D’66, laat op hoge leeftijd nog steeds van zich horen. Vier jaar geleden ontroerde hij half Nederland met zijn spontane toespraak in De Wereld Draait Door over het gebrek aan vertrouwen in de samenleving. Het beeld van het ‘touwtje uit de brievenbus’ raakte een snaar...


15-11-2020

Ode aan de verliezer

Levenslessen uit Bijbelverhalen over hoop, twijfel en succes [Recensie] Wie de Bijbel van kaft tot kaft leest, heeft aan het einde van de rit niet Ă©Ă©n maar 66 boeken gelezen. Want de Bijbel is feitelijk een kleine bibliotheek van zeer verschillende boeken in allerlei genres, ontstaan in de loop van eeuwen. Diversiteit genoeg dus. Toch is vaak geprobeerd om van...


01-11-2020

Het geschenk van vertrouwen

Voorbij de maakbare samenleving [Recensie] De coronacrisis is ook een vertrouwenscrisis. Nu we geconfronteerd worden met een virus dat vooralsnog ongrijpbaar is, doet dat iets met het vertrouwen. Hebben we voldoende vertrouwen in de manier waarop de regering de crisis aanpakt? Vertrouwen we erop dat we het virus kunnen overwinnen met een vaccin of zullen we er mee moeten leren...


25-10-2020

Hoe wij hier ook samen kwamen

Persoonlijk essay over etniciteit [Recensie] Haar moeder is Edmé Vas en haar vader is Johan Ferrier. Beiden onderwijzers in hart en nieren. Beiden ook gezegend met een voorgeslacht waarin de rijke diversiteit van de Surinaamse etniciteiten wordt weerspiegeld. Kathleen Ferrier vertelt in haar boek Hoe wij hier ook samen kwamen niet voor niets wie haar vader en haar moeder zijn. Het...


18-10-2020

Moraal

Op zoek naar een nieuwe moraal [Recensie]  De meest overtuigende boeken zijn gebaseerd op Ă©Ă©n heldere gedachte. Dat geldt ook voor Moraal van de Britse opperrabbijn Jonathan Sacks. Sacks wordt internationaal gezien als belangrijk religieus leider en heeft de nodige publicaties op zijn naam staan. In Moraal is zijn simpele boodschap dat waar het Ik in onze huidige cultuur regeert, het Wij moet komen....


11-10-2020

Verlangen naar een nieuw christendom

Pleidooi voor ontspannen bijbel lezen [Recensie] In 2019 werd Samuel Lee gekozen tot Theoloog des Vaderlands. Voor de eerste keer in het nog korte bestaan van deze erebaan, betreft het iemand uit de migrantenkerken en bovendien uit de traditie van de Pinksterkerken. Samuel Lee, die zijn wortels in het Midden-Oosten heeft en als volwassene tot geloof kwam, woont en werkt...


04-10-2020

Is Europa nog christelijk?

Veranderende identiteit in Europa [Recensie] Toen in 2004 een Grondwet voor Europa opgesteld werd, was er discussie of daarin een verwijzing naar de christelijke wortels opgenomen moest worden. Dat ging niet door. God werd niet genoemd, “maar Hij is wel in onze gedachten”, verklaarde een EU-ambtenaar, betrokken bij de besprekingen. Tot een Europese grondwet is het overigens niet gekomen. Maar...