De volksverhuizingen

Woestijnvaders

Lof en laster

De kleine Karel de Grote

Bekentenissen van het vlees

The Irish Hand

Willibrord door de eeuwen

Gouden Middeleeuwen

Art of the Islands

De eerste Gouden Eeuw

Redbad

Koning Artur in meervoud. De mythe ontrafeld