Wereldhistorische beschouwingen

Jeruzalem

Koningen, kruisvaarders en kaliefen

Korte verhalen uit de Middeleeuwen

Britain, Ireland and the Crusades

De Kruistochten

Nederlandse kruisvaarders naar Damiate aan de Nijl