De crisis van de geest

Erasmus dwarsdenker

De correspondentie van Desiderius Erasmus

De Moderne devotie

De twee gezichten van Vrouwe Fortuna

Verlichting nu

Vrijheid: het hoogste goed

Theo Hobsons gelovig humanisme

Theo Hobsons gelovig humanisme - Christelijk geloof en seculier denken

Viglius van Aytta. Friese Europeaan avant la lettre

Mystiek voor goddelozen