Van Elburg tot Deshima

Erasmus dwarsdenker

Rock 'n Roll junkie

Frida Kahlo, een vrouw

Sausage

Born to Run

Hay

Brieven van belang: Liefde

Ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog

Reinbert de Leeuw

In het huis van de dichter