Meer

Meer

Hoe lossen we de grote problemen van deze tijd op: de klimaatverandering, de groeiende ongelijkheid en de biodiversiteitscrisis? Moeten we soberder leven, met minder groei, consumptie en reizen, zoals de groene beweging wil? Of ligt de oplossing in minder overheid, minder ontwikkelingsgeld en minder wetenschap, zoals het rechts-populisme voorstaat?
Niet mínder, maar méér is de enige weg, volgens de auteurs van dit uitdagende boek. Zo pleiten ze voor meer economische groei en welvaart om armoede te bestrijden en duurzame technologie mogelijk te maken, en voor meer overheidsingrijpen om individuele vrijheid te creëren. Een overvloedige, moderne wereld leidt tot meer geluk en autonomie. Als we dan ook nog in onszelf en ons vernuft durven geloven, ligt er een stralende toekomst in het verschiet.

Over Ecomodernisme:

‘Dit frisse pleidooi van de ecomodernisten is een belangrijke bijdrage aan de zo noodzakelijke dialoog over duurzaamheid.’ Louis O. Fesco

‘Een vrijere, meer optimistische kijk op het vraagstuk van mens en natuur.’ De Groene Amsterdammer over het ecomodernisme

‘Verfrissend om nieuwe, optimistische ideeën te lezen in plaats van de bekende doemdenkersriedel.’ New Scientist

Informatie

Recensies

26-01-2021

Meer

In tegenstelling tot Jason Hickel, zien de auteurs van de bundel Meer juist toekomst in méér groei, consumptie en globalisering. Hoewel deze invalshoek waardevolle inzichten oplevert, is het jammer dat...


Lees verder...
16-11-2020

Meer

Vrolijk vliegen tegen klimaatverandering Een essaybundel over vooruitgang doet prikkelende voorstellen, maar getuigt door het eenzijdig weglachen van consumptiebeperking van weinig gevoel voor urgentie. [Recensie] Meer is een boeiend boek...


Lees verder...
07-09-2020

Meer

Kan overvloed de wereld duurzamer en welvarender maken? [Recensie] Een daverend succes! Dat is de mening van Marco Visscher over de zestien waterkrachtcentrales, die de Tennessee Valley Authority (TVA) aan...


Lees verder...