Bent u bevoegd als dichter?

Recensies

09-03-2018

Bent u bevoegd als dichter?

De veroordeling van een dwarse dichter [Recensie] Zijn plichten als Sovjetburger verzuimd. Volhard in het schrijven van decadente verzen. Verbanning naar een afgelegen gebied met toepassing van dwangarbeid. Dat zijn...


Lees verder...